Κόμμα: Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’ αρθρογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπό ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι να αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι. Εμμανουήλ Ροΐδης, 1836-1904, Έλληνας συγγραφέας

Στην σουηδική αγορά στοχεύει η Κρήτη με το project “CHOOSE CRETE”,

14 Νοεμβρίου, 2023

Η Κρήτη και συγκεκριμένα το project “ CHOOSE CRETE”, ήταν η μοναδική παρουσία της Ελλάδας στο «TRAVEL NEWS MARKET», που είναι το μεγαλύτερο γεγονός B2B  και Networking στη Σουηδία και που πραγματοποιήθηκε στο 
STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTER στις 09-11-2023.

Πλήθος τουριστικών φορέων και επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο, είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα σημαντικότερα ονόματα του Τουρισμού της Σκανδιναβικής Αγοράς, όπως DMCs, Travel Planners, Tour Operators και Mice Professionals για τις νέες τάσεις και εξελίξεις για το 2024. 

Η Περιφέρεια Κρήτης εκπροσωπήθηκε από τους . Τάσο Διαμαντάκη και Μανώλη Βολινάκη. Ο Δήμος Ρεθύμνου εκπροσωπήθηκε από την Αντιδήμαρχο Τουρισμού κα Πέπη Μπιρλιράκη . 
Ο Δήμος Χερσονήσου εκπροσωπήθηκε από την συνεργάτιδά του  Μάγδα Κατόπη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι παραπάνω είχαν προγραμματισμένα ραντεβού.