Κόμμα: Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’ αρθρογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπό ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι να αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι. Εμμανουήλ Ροΐδης, 1836-1904, Έλληνας συγγραφέας

Μιχάλης Φιλιππάκος

philippakosΟ Μιχάλης Φιλιππάκος εργάζεται για δύο, σχεδόν, δεκαετίες ως αναλυτής αγορών και διαπραγματευτής παραγώγων σε πολλές ελληνικές χρηματιστηριακές εταιρείες έχοντας εξειδίκευση στη χρηματιστηριακή τεχνική ανάλυση.

Ελαβε το πτυχίο του στην Οικονομική & Κοινωνική Διοίκηση από το University of Paris XIII, το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στην Χρηματοοικονομική Διαχείριση από το University of Nancy II και το δίπλωμα του σε Computer Science από το Πανεπιστήμιο της Grenoble II.

Είναι πιστοποιημένος αναλυτής μετοχών και αγορών από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και πιστοποιημένος ειδικός διαπραγματευτής στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών.

Είναι πιστοποιημένος χρηματιστηριακός τεχνικός αναλυτής από την Ελληνική Κοινότητα Τεχνικών Αναλυτών στο ανώτερο επίπεδο (ΙΙΙ).

Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.