Σ’ αυτό τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου κι αν βρίσκεται. Γιώργος Σεφέρης, 1900-1971, Έλληνας ποιητής, Νόμπελ 1963

Ξ. Μπαραλιάκος: Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με ρεαλιστικούς όρους

6 Δεκεμβρίου, 2023

Το νομοσχέδιο που ψηφίζεται από την ολομέλεια «θέτει ως προμετωπίδα του την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, δηλαδή την κατά το δυνατόν πραγμάτωση με ρεαλιστικούς όρους της φορολογικής ισότητας και δικαιοσύνης», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Ξενοφών Μπαραλιάκος.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε πως δεν θα επιβραβεύεται αυτός που αποκρύπτει εισοδήματα και επιδιώκει να βρίσκεται στην κατώτατη βαθμίδα της φορολογικής βάσης, ενώ ο συνεπής φορολογούμενος θα επιβαρύνεται άμεσα ή έμμεσα. Στόχος μας μέσω αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλίας είναι να ενισχύσουμε τη φορολογική δικαιοσύνη, ώστε επιπλέον πόροι να ενισχύσουν τους προϋπολογισμούς σημαντικών τομέων του κοινωνικού κράτους, ενώ ποσό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ που κατευθυνόταν σε επιδόματα για πολίτες που δεν τα δικαιούνταν, τώρα θα κατευθυνθούν σε εκείνους τους ευάλωτους συμπολίτες μας που πραγματικά έχουν ανάγκη», είπε ο εισηγητής της ΝΔ. Σε σχέση με την καθιέρωση τεκμαρτού εισοδήματος για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες, ο κ. Μπαραλιάκος, επισήμανε ότι:

-Η βασική φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι ότι η προσωπική συνεισφορά κάθε ελεύθερου επαγγελματία στην ατομική του επιχείρηση δεν μπορεί να αποτιμάται σε επίπεδο χαμηλότερο από το εισόδημα του μισθωτού που πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό.

-Εισάγεται στο σχέδιο νόμου, προς άρση αμφισβητήσεων, ρητή πρόβλεψη ότι ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να αμφισβητήσει το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τεκμηρίου της ελάχιστης αμοιβής, πέραν από τους λόγους που προβλέπονταν αρχικώς, δηλαδή ασθένεια, ανωτέρα βία, φυσικές καταστροφές και που καθιστούν το τεκμήριο μαχητό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου από τις φορολογικές αρχές, προκειμένου να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού.

-Προστίθενται στη λίστα των επαγγελματιών που εντάσσονται στο μειωμένο κατά 50% τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής, όσοι παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67%, γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα, γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, γονείς πολύτεκνων οικογενειών και όσοι ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως πεντακόσιους κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους.

-Απαλλάσσονται πλήρως από το τεκμήριο όλοι οι αγρότες, όπως επίσης όσοι επαγγελματίες έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και πάνω και όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και με έως τρεις εργοδότες.

-Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με νεοσύστατη επιχειρηματική δραστηριότητα, θα έχουν τις ακόλουθες μειώσεις της ελάχιστης αμοιβής, δηλαδή 100% για τα τρία πρώτα χρόνια, 67% για τον τέταρτο χρόνο και 33% για τον πέμπτο χρόνο.

-Τροποποιείται ο τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης αμοιβής των ελεύθερων επαγγελματιών με την προσαύξηση λόγω τζίρου στο 5% επί του ποσού κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας, στον οποίο ο υπόχρεος πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα.

-Ειδική μέριμνα θα υπάρξει για εκείνες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες όπου εκ του νόμου μπαίνουν χρονικοί περιορισμοί λειτουργίας εντός του φορολογικού έτους, όπως για παράδειγμα τα σχολικά κυλικεία.

-Οι επαγγελματίες που θα φορολογηθούν για τα φετινά εισοδήματα με το τεκμήριο θα πληρώσουν το 2024 μειωμένη κατά 50% προκαταβολή φόρου υπολογιζόμενη πάνω στη διαφορά τεκμαρτού και δηλωθέντος κέρδους.