Άμιλλα είναι η τάση να φτάσει κανείς τον άλλον, που τον θαυμάζει, ή και να τον ξεπεράσει, χωρίς να αισθάνεται φθόνο, αν ο άλλος τον ξεπερνάει. Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ. Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

Η Ετήσια Έκθεσς Δραστηριοτήτων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων στον Πρόεδρο της Βουλής

28 Φεβρουαρίου, 2024

Την Ετήσια Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για το 2022 επέδωσε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, o Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής, κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος.

Στις δηλώσεις του ο κ. Μενουδάκος, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Το 2022 η Αρχή ανταποκρίθηκε στον μέγιστο δυνατό βαθμό στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που της ανατέθηκαν με τον ευρωπαϊκό Κανονισμό και τον εθνικό νόμο, παρά τα διαχρονικά προβλήματα λόγω της υποστελέχωσης και της έλλειψης επαρκών πόρων, σε συνδυασμό με τη συνεχώς αυξανόμενη ροή υποθέσεων και άλλων καθηκόντων της.

Ενδεικτικά σημειώνω ότι στην Αρχή υποβλήθηκαν 1.250 καταγγελίες, σε ποσοστό 8% περισσότερες σε σύγκριση με το 2021, ενώ αντίστοιχα διεκπεραιώθηκαν 876 υποθέσεις, εμφανίζοντας ανάλογη αύξηση περίπου 8%. Η Αρχή εξέδωσε 67 αποφάσεις και 5 γνωμοδοτήσεις, εξέτασε 209 γνωστοποιήσεις για περιστατικά παραβίασης δεδομένων και επέβαλε πρόστιμα ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.

Στα αξιοσημείωτα του 2022 είναι ότι η Αρχή ολοκλήρωσε τον αυτεπάγγελτο έλεγχο για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει 7 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων στο πλαίσιο της δήλωσης αποτελεσμάτων των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων και εξέδωσε σχετική απόφαση (41/2022).

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω επιπλέον ότι, στα τέλη Ιουλίου 2022, η Αρχή κίνησε αυτεπάγγελτη έρευνα σε σχέση με δραστηριότητες εγκατάστασης και χρήσης κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα, ιδίως σε σχέση με το λογισμικό παρακολούθησης που αναφέρεται ως «Predator».

Στις γνωμοδοτήσεις που εξέδωσε η Αρχή το 2022 συγκαταλέγονται εκείνες που εκδόθηκαν επί προσχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την τηλεργασία στον δημόσιο τομέα, επί του σχεδίου Υπουργικής Απόφασης σχετικά με το θέμα της απαλλαγής των μαθητών από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των θρησκευτικών, καθώς και επί του σχεδίου νόμου για τη διαδικασία άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων πολιτών.

Περαιτέρω, σταθερή προτεραιότητά της ήταν η ανάπτυξη του προληπτικού της έργου και, ιδιαίτερα, η αυτεπάγγελτη ελεγκτική δραστηριοποίησή της, οι δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των πολιτών, η συμβολή της σε ερευνητικές προσπάθειες στον τομέα της προστασίας δεδομένων και ασφάλειας πληροφοριών, καθώς και η εκπλήρωση των πάγιων ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεών της.

Δεδομένων και των περιορισμένων πόρων, η Αρχή αξιοποιεί χρηματοδοτικές δυνατότητες που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω σχετικών προγραμμάτων με σκοπό την παροχή κατάλληλων εργαλείων για τη διευκόλυνση της τήρησης των κανόνων προστασίας δεδομένων.

Αποτέλεσμα μίας από τις προσπάθειες αυτές ήταν η απονομή του βραβείου κατηγορίας «People’s Choice Award», στο πλαίσιο της 45ης Παγκόσμιας Συνέλευσης Ιδιωτικότητας 2023, για την εργαλειοθήκη συμμόρφωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, την οποία ανέπτυξε η Αρχή στο πλαίσιο του έργου byDesign που ξεκίνησε το 2022».

Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής και μέσω αυτού τη Βουλή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Πολιτεία θα σταθεί αρωγός στις σθεναρές προσπάθειες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Από τη πλευρά του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Αρχής για την ενημέρωση, που του παρείχε και τον διαβεβαίωσε, ότι θα διαβιβάσει αρμοδίως την Έκθεση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας προκειμένου να μελετηθεί και να συζητηθεί.