Όταν θέλεις να βοηθήσεις τους ανθρώπους, τους λες την αλήθεια. Όταν θέλεις να βοηθήσεις τον εαυτό σου, τους λες αυτό που θέλουν να ακούσουν. Thomas Sowell, Αμερικανός πολιτικός σχολιαστής

Βουλή – Τροπολογία: Συμπληρώνεται το πλαίσιο εξυγίανσης των προνοιακών φορέων – Διεύρυνση φορέων που επιχορηγούν αθλητικά έργα

27 Απριλίου, 2024

    Τη συμπλήρωση του πλαισίου εξυγίανσης των προνοιακών φορέων, καθώς και τη δυνατότητα χρηματοδότησης αθλητικών έργων από το ΕΠΑ και τον προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για την αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», το οποίο εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής την Μεγάλη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2024.

    Συγκεκριμένα, με την τροπολογία ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

   1. Τροποποιείται-συμπληρώνεται το πλαίσιο εξυγίανσης προνοιακών φορέων (αρ.55 ν.4262/2014) στα εξής σημεία:

   -απαλλάσσεται της φορολογίας το ποσό της χρηματοδότησης που δύναται να καταβληθεί για την υποστήριξη του προβλεπόμενου Συμφώνου Εξυγίανσης προνοιακού φορέα,

   -αυξάνεται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, το χρονικό διάστημα εφαρμογής του Συμφώνου Εξυγίανσης προνοιακών φορέων, κατά το οποίο χορηγείται, χωρίς όρο παρακράτησης, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, εφόσον τηρούνται οι όροι του,

   -προβλέπεται η προσκόμιση βεβαίωσης του e-ΕΦΚΑ περί τήρησης των όρων της ρύθμισης που έχει περιληφθεί στο οικείο Σύμφωνο Εξυγίανσης των εν λόγω φορέων, για την είσπραξη χρημάτων και τη μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, αντί αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 25 του ν. 4611/2019,

   -απαλλάσσονται, οι υπό εξυγίανση φορείς, από την υποβολή εκκρεμών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τις φορολογικές χρήσεις πριν από τη φορολογική χρήση ένταξής τους στο Σύμφωνο Εξυγίανσης,

   -προβλέπεται, σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικών δηλώσεων, ο προσδιορισμός των φορολογικών υποχρεώσεων παρελθόντων ετών των εν λόγω προνοιακών φορέων, σύμφωνα με τη μέθοδο του εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.

      2. Αποσκοπείται η εξασφάλιση της δυνατότητας εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού χρηματοδότησης αθλητικών έργων από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (πρώην ΠΔΕ) προς τους δήμους και κάθε οικονομικής ενίσχυσης για αθλητικούς σκοπούς και από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. (Διευρύνονται οι φορείς που επιβαρύνονται με την προβλεπόμενη επιχορήγηση των αναφερόμενων υπηρεσιών και οργανισμών, για αθλητικούς σκοπούς [παρέχεται εφεξής η δυνατότητα επιχορήγησης τους και από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (τακτικό και ΠΔΕ), αντί μόνο από τα ειδικά έσοδα της ΓΓΑ, που ισχύει σήμερα]).

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ