Οι εκατομμυριούχοι δεν πιστεύουν στην αστρολογία. Οι δισεκατομμυριούχοι πιστεύουν. - J.P. Morgan

Βουλή: Την Τρίτη στην αρμόδια επιτροπή το νομοσχέδιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες

13 Μαρτίου, 2024

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών και την τροποποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ («Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες») και άλλες διατάξεις».

Το νομοσχέδιο εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, την ερχόμενη Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024.