Οι ηγέτες που θέλουν να ξεκινήσουν έναν πόλεμο ξέρουν πολύ καλά ότι πρώτα πρέπει να παρουσιάσουν ή να επινοήσουν ένα πρώτο θύμα. Elias Canetti, 1905-1994, Συγγραφέας Εβραιοβουλγαρικής καταγωγής, Νόμπελ

Βουλή: Στην ολομέλεια το νομοσχέδιο για την επέκταση του προγράμματος «Στέγαση και εργασία για τους αστέγους» και την αύξηση των τμημάτων βρεφικής φροντίδας

29 Απριλίου, 2024

Ψηφίζεται σήμερα από την ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Αναμόρφωση του προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους” και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας – Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την Ανάλυση Συνεπειών Ρύθμισης που συνοδεύει το νομοσχέδιο, με τις ρυθμίσεις του «αντιμετωπίζονται ιδίως ζητήματα αναφορικά με τις παροχές προς ωφελούμενους εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και την επωφελέστερη κατά το δυνατό διοίκησή τους και σκοπούνται η διεύρυνση του προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους”, ώστε μέσω αυτού να ωφεληθούν ακόμη περισσότερες κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα, καθώς και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την παιδική προστασία μέσα από την αναμόρφωση της σύνθεσης των εκτελεστικών οργάνων διοίκησης φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό».

Με το νομοσχέδιο διευρύνονται οι κατηγορίες των ωφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», αυξάνεται ο αριθμός των τμημάτων βρεφικής φροντίδας που δύνανται να μετέχουν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, και νομιμοποιούνται καταβληθείσες παροχές από πλευράς των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών και του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης.

Υπό τον τίτλο «Πολιτικές ενίσχυσης της νεολαίας», εισάγεται κεφάλαιο με το οποίο θεσπίζεται πρόγραμμα, υπό τον τίτλο «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας», για την προαγωγή της ενεργού συμμετοχής των νέων στα κοινά.

Με το κεφάλαιο «Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την παιδική προστασία – Επείγοντα ζητήματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής», ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, εκ νέου, διαδικαστικά ζητήματα ως προς την κοινωνική έρευνα που διενεργείται πριν από την τέλεση υιοθεσίας και αναδοχής και τη διοίκηση και τον εσωτερικό έλεγχο των φορέων λειτουργίας των Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας καθώς και τα ασυμβίβαστα των διευθυντών τους. Παράλληλα υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας το συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο υπό την ονομασία «Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής-Υιοθεσίας Ε.Σ.Αν.Υ.», το συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο υπό την ονομασία «Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης», όπως και το συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο υπό την ονομασία «Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού». Ρυθμίζονται, εκ νέου, δε ζητήματα που αφορούν τη συγκρότηση και τη λειτουργία του.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου «Ζητήματα εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας», μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Σικιαριδείου Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων, ορίζεται ότι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) υπό την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος» (Σ.Κ.Λ.Ε.) υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και ρυθμίζονται ζητήματα αναφορικά με τη διαδικασία διεκπεραίωσης οφειλών προηγούμενων συνδρομών μελών του Σ.Κ.Λ.Ε., καθώς και ζητήματα σχετικά με την ανάληψη αδιάθετου ερανικού ποσού της ερανικής επιτροπής ανεγέρσεως «Ηρώου της Μανιάτισσας» του π.δ. 583/1978.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου «Σύσταση και λειτουργία οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας», προβλέπεται η σύσταση, στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, «Γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους» και «Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», και καθορίζεται η οργανωτική συγκρότηση της εν λόγω διεύθυνσης. Ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα σχετικά με τους επιχειρησιακούς στόχους, τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες διευθύνσεων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, όπως της «Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσιών», της «Διεύθυνσης Προμηθειών, Μέριμνας και Περιουσίας», της «Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και λοιπών διευθύνσεων. Ορίζονται, εξάλλου, τα καθήκοντα των προϊσταμένων διευθύνσεων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και εντάσσονται αρμοδιότητες που είχαν μεταφερθεί, διά του π.δ. 77/2023, στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του εν λόγω Υπουργείου.

Το Κεφάλαιο, υπό τον τίτλο «Ζητήματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», υπάγει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας το συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο υπό την ονομασία «Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας», και καθορίζει, εκ νέου, τη συγκρότησή του.

Τέλος, το νομοσχέδιο ρυθμίζει ζητήματα σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού και επιδομάτων στους εργαζόμενους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή.