Το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι να μουντζουρώσεις τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ δουλειάς και παιχνιδιού - Arnold J. Toynbee, 1889 - 1975, Βρετανός ιστορικός

Τροπολογία για το πλαίσιο αντιμετώπισης κινδύνου διακοπής των μεταφορικών υπηρεσιών

6 Δεκεμβρίου, 2023

 Κατατέθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς τροπολογία στο νομοσχέδιο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, με την οποία προβλέπεται ότι στις αρμοδιότητες του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) περιλαμβάνεται εφεξής και η απευθείας ανάθεση σε τρίτους ή η παράταση συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή η επιβολή της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε σχετικούς φορείς, στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων, σε περίπτωση διακοπής των υπηρεσιών μεταφορών ή κινδύνου διακοπής αυτών, κατ’ εφαρμογή σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, για τη διασφάλιση της συνεχούς παροχής των επιβατικών μεταφορών στην περιοχή της αρμοδιότητάς του.

   Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται η οικονομική και διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών και φορέων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας από τις υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ