Ο πόλεμος δεν μπορεί να φέρει πραγματικά οικονομική ανάπτυξη (όχι άμεσα τουλάχιστον) δεδομένου ότι αύξηση του πλούτου ποτέ δεν μπορεί να προέλθει από καταστροφή αγαθών. Ludwig von Mises, 1881-1973, Ιταλός οικονομολόγος

Συνάντηση της ΠτΔ με τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου:
-στις 10:30, θα δεχθεί τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κωνσταντίνο Μενουδάκο 
-στις 13:00, θα παραστεί στην παρουσίαση του έργου «Τα Διακόσια Χρόνια του Ελληνικού Κράτους – Δομές και Θεσμοί», στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ