Το αληθινό είναι πάντα υπερβολικά απλό. Πρέπει να φτάνεις σ΄αυτό πάντα μέσα από το πολύπλοκο. George Sand, 1804-1876, Γαλλίδα συγγραφέας

Στις 22 Μαρτίου η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.ΠΕ.

2 Φεβρουαρίου, 2024

Στις 22 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ. στο αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ε.Ο.ΠΕ, όπως αποφάσισε σε συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας βόλεϊ. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα διεξαχθεί την 23η Μαρτίου στις 9:00 π.μ. 

Στη σχετική ανακοίνωση της ΕΟΠΕ αναφέρεται: 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ.) κατά την υπ’ αριθμ. 117  συνεδρίαση της 08ης Ιανουαρίου 2024 αποφάσισε την σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 22α Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (Δημητρίου Βικέλα 52, Χαλάνδρι) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση θα διεξαχθεί την 23η Μαρτίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 9 π.μ. στον ίδιο τόπο και με την ίδια Ημερησία Διάταξη, οπότε η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρεθούν.

Εναλλακτικά, στην περίπτωση που κριθεί αυτό αναγκαίο, το Δ.Σ. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει, όπως η Γ.Σ. διεξαχθεί και οι σχετικές αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ληφθούν με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο περισσοτέρων από δύο φυσικών προσώπων (Zoom, Skype, Webex κλπ).

Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και των άρθρων περί «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ» του Καταστατικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης «Ε.Ο.ΠΕ».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.
2. Τροποποίηση & Έγκριση Καταστατικού Ε.Ο.ΠΕ.
3. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από 01.01.2023 έως 31.12.2023.
4. i) Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού από 01.01.2023 έως 31.12.2023, Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2023.
   ii) Ανακοίνωση Εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχειρίσεως για την περίοδο 01.01.2023 έως 31.12.2023.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή μη, Διοικητικού Απολογισμού (πεπραγμένων) ΔΣ για το έτος 2023 και απαλλαγή μελών Δ.Σ. από πάσης ευθύνης.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή μη, Οικονομικού Απολογισμού, Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης για το έτος 2023 και απαλλαγή μελών Δ.Σ. και Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης ευθύνης.
7. Έγκριση Προϋπολογισμού Χρήσης 2024 (01.01.2024-31.12.2024).
8. Τροποποίηση & Έγκριση Κανονισμών Ε.Ο.ΠΕ.
9. Διαγραφή σωματείων.
10. Διάφορα Θέματα».