Το 80% των αποτελεσμάτων παράγεται από το 20% των αιτιών - Vilfredo Pareto

Στην αφετηρία ο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση συγκοινωνιακού έργου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης

18 Απριλίου, 2024

Το «εναρκτήριο λάκτισμα» για τη διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, με αντικείμενο την ανάθεση συγκοινωνιακού έργου στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης, δόθηκε από τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου της πόλης (ΟΣΕΘ).
Πρόκειται ουσιαστικά για την περιοχή που σήμερα εξυπηρετείται από σύμπραξη με επικεφαλής τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. 
Ο διαγωνισμός αφορά σε έργο περίπου 22,5 εκατομμυρίων οχηματοχιλιομέτρων ετησίως, για 10 χρόνια. Θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης έως πέντε ετών. Ο διαγωνισμός γίνεται με όλους τους όρους του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007 και με πρόβλεψη αύξησης του έργου έως 20%. Περιλαμβάνει μοναδιαίο κόστος χιλιομέτρου στα 2 ευρώ, αλλά και κινητροδότηση του αναδόχου ανάλογα με την επιπλέον επιβατική κίνηση που θα ελκύσει.
«Αυτό θα είναι και ένα βασικό πλεονέκτημα της σύμβασης σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της Αττικής», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΣΕΘ, όπου διευκρινίζεται ότι ο εκτιμώμενος αριθμός οχημάτων για το έργο θα ανέλθει σε έως 250, μαζί με τα εφεδρικά, ενώ ο τύπος και η χωρητικότητά τους θα καθοριστεί στη Β΄ φάση του διαγωνισμού.
«Η αναδιάρθρωση και ποιοτική αναμόρφωση του συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή ευθύνης μας, με την αμέριστη στήριξη της πολιτικής ιεραρχίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα ενοποιήσει και θα εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες και θα δώσει την ευκαιρία ώστε ισότροπα, οικονομικά και με ασφάλεια να παρέχουμε και να εποπτεύουμε ποιοτική αστική συγκοινωνία για τη Θεσσαλονίκη του 2030», αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους ο πρόεδρος του ΟΣΕΘ, Γιάννης Καλογερούδης και ο διευθύνων σύμβουλος, Γιάννης Τόσκας.
Η διακήρυξη προς διαβούλευση για την πρώτη φάση του διαγωνισμού εμφανίζεται ηλεκτρονικά στην επίσημη πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/ και την ιστοσελίδα του ΟΣΕΘ  https://oseth.com.gr/category/προκηρύξεις/διαγωνισμοί, ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν με λεπτομέρειες όποιοι φορείς ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην ανάληψη του έργου, εκτιμώμενης αξίας σύμβασης περίπου 646.800.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.). «Ο φιλόδοξος διαγωνισμός αφορά ανταγωνιστικό διάλογο, δηλαδή θα λάβει χώρα μια φάση προεπιλογής βάσει προσόντων και στη Β’ φάση θα κληθούν οι καταλληλότεροι υποψήφιοι ανάδοχοι προς τελική διαβούλευση και επιλογή» διευκρινίζεται στην ανακοίνωση.

φωτ.αρχείου