Εκπαίδευση είναι η βαθμιαία ανακάλυψη της άγνοιάς μας. - Will Durant, 1885-1981, Αμερικανός ιστορικός & φιλόσοφος

Σ. Εφραίμογλου: Θετικό βήμα το Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής και η Ψηφιακή Παρακολούθηση Διακίνησης Αγαθών

26 Απριλίου, 2024

«Το ψηφιακό δελτίο αποστολής είναι ένα ακόμη θετικό βήμα στην πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού της φορολογικής διοίκησης, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αλλά και στον συνολικό εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος».  

Αυτό σημείωσε η πρόεδρος του ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σε σχέση με το Ηλεκτρονικό Δελτίο Αποστολής και την Ψηφιακή Παρακολούθηση της Διακίνησης Αγαθών, που τέθηκε σε διαβούλευση από την ΑΑΔΕ.

Όπως σημείωσε: «είναι, ωστόσο, σημαντικό το νέο αυτό εργαλείο να εφαρμοστεί με τρόπο που λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά δεδομένα και τις δυνατότητες των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, ώστε να μην επιβαρύνει τη λειτουργία τους με πρόσθετα κόστη και «ψηφιακή» γραφειοκρατία. Θα πρέπει τόσο το περιεχόμενο όσο και οι διαδικασίες έκδοσης και διαβίβασης των παραστατικών να διαμορφωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η συμμόρφωση των επιχειρήσεων, ενώ χρειάζεται να δοθεί και επαρκής χρόνος μετάβασης, μέχρι την καθολική υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής. Η διαδικασία διαβούλευσης είναι μια ευκαιρία να οδηγηθούμε σε  ένα σαφές και βατό για τις επιχειρήσεις πλαίσιο, το οποίο θα ενισχύσει τη φορολογική δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στις σχέσεις κράτους και επιχειρήσεων».