Υπήρξε υπερβολικά συχνά, υπερβολικά εύκολα για κυβερνήσεις και κυβερνήσεις να παρασύρουν τους ανθρώπους σε πόλεμο. Lester B. Pearson, 1897-1972, Καναδός συγγραφέας & διπλωμάτης

Prague Club Biennial Meeting: Το διεθνές συνέδριο του κλάδου των εξαγωγικών πιστώσεων για πρώτη φορά στην Αθήνα, τον Μάιο του 2024

15 Νοεμβρίου, 2023

Μια κορυφαία παγκόσμια ένωση στον κλάδο των εξαγωγικών πιστώσεων, διοργανώνει για πρώτη φορά το συνέδριό της, Prague Club Biennial Meeting, στην Αθήνα. Και μάλιστα σε μία κομβική στιγμή για τον χώρο των εξαγωγών, καθώς συγκεντρώνει το σύνολο των κορυφαίων εθνικών οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων (ECA), παγκοσμίως, καθώς και επενδυτικών οργανισμών.

Στην ανακοίνωση του σημαντικού συνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 22-23 Μαΐου 2024, προέβη σήμερα η Export Credit Greece – ECG, τονίζοντας ότι η διοργάνωση του Prague Club Biennial Meeting θα αναδείξει τον νέο στρατηγικό ρόλο της Export Credit Greece, θα ενισχύσει τη διεθνή της εικόνα, ως καταλύτη για την ελληνική οικονομία και θα δώσει την ευκαιρία για ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των ομόλογων οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων. 

«Η Ελλάδα και η Export Credit Greece» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Export Credit Greece, Γρηγόρης Σταματόπουλος «θα τεθούν στο επίκεντρο των εξαγωγικών πιστώσεων και του οικοσυστήματος των εξαγωγών, τον ερχόμενο Μάιο. Η διοργάνωση της συνάντησης του Prague Club δίνει στη χώρα μας τη δυνατότητα να αναδείξει τον σχεδιασμό της και να ξεδιπλώσει, στα μέλη της παγκόσμιας κοινότητας της οικονομίας των εξαγωγών, τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει για την ενίσχυση της σταθερότητας και της διαφάνειας του διεθνούς εμπορίου. Συνεχίζουμε επιμελώς να οικοδομούμε τις στέρεες βάσεις που έχουν ανάγκη οι ελληνικές επιχειρήσεις για να φτάνουν με ασφάλεια σε κάθε σημείο του πλανήτη και συμβάλλουμε στη διεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας με κάθε τρόπο».

Η επίσημη ανακοίνωση για τη διεξαγωγή του επόμενου Prague Club Biennial Meeting στην Ελλάδα, έλαβε χώρα στο πλαίσιο του ετήσιου γενικού συνεδρίου της Berne Union, που πραγματοποιήθηκε χθες διαδικτυακά. 

Η Berne Union είναι σημαντικός πυλώνας του διασυνοριακού εμπορίου παρέχοντας ένα φόρουμ για ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και δικτύωσης μεταξύ των μελών της, ενώ προωθεί την εποικοδομητική συνεργασία με τον ευρύτερο κλάδο χρηματοδότησης του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, ρυθμιστικών αρχών και πολιτικών, εμπορικών, ακαδημαϊκών και άλλων ενώσεων. Αποστολή της είναι να διευκολύνει το διασυνοριακό εμπόριο όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις και τις ξένες επενδύσεις. Στο πλαίσιο της Berne Union έχει ενταχθεί πλέον ως αναπόσπαστο μέρος το μέχρι πρότινος αυτόνομο Prague.

Σοφία Αραβοπούλου