Η πολιτική είναι ένας χώρος με χαμηλές προσδοκίες και περίεργα μέτριες απαιτήσεις, όπου όλοι είναι καλοί, εκτός αν είναι εγκληματίες, και όλοι είναι σοφοί, εκτός αν είναι - σε γελοίο βαθμό - κάτι άλλο. Frank Moore Colby, 1865-1925, Αμερικανός συγγραφέας

Παρουσίαση του προγράμματος «Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας στην Ελλάδα»

Τους βασικούς άξονες του προγράμματος, ανέλυσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις σε επίπεδο Πρωτογενούς, Δευτερογενούς και Τριτογενούς πρόληψης και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα ολοκληρωμένα προγράμματα που έχουν εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κυρ. Μητσοτάκης: Αντιμετωπίζουμε την παχυσαρκία ως ένα πρόβλημα υγείας, όχι ως κάτι το οποίο έχει να κάνει με την εμφάνιση

Κατά την πρωτογενή πρόληψη θα υπάρξουν παρεμβάσεις σε επίπεδο επαγγελματιών πρωτοβάθμιας παιδιατρικής φροντίδας:

 

Για τα βρέφη και νήπια ηλικίας 0-4 ετών: καταχώρηση μετρήσεων (βάρος, ύψος) σε ψηφιακή πλατφόρμα, που θα δίνει εξατομικευμένες διατροφικές συμβουλές σε γονείς και θα κατευθύνει παιδιάτρους για συμβουλευτικές παρεμβάσεις.

 

Για τα παιδιά ηλικίας 4-17 ετών: καταχώρηση μετρήσεων (βάρος, ύψος) σε ψηφιακή πλατφόρμα.

 

Επίσης, θα υπάρξουν παρεμβάσεις σχολικών προγραμμάτων: Βιωματικό διαδραστικό υλικό προσαρμοσμένο σε κάθε τάξη για την προώθηση συμπεριφορών υγιεινής διατροφής και άσκησης (Εργαστήρια Δεξιοτήτων), υλικό για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των γονέων και κηδεμόνων.

 

Οι παρεμβάλεις σχολικών προγραμμάτων για παιδιά 4-17 ετών θα δίνουν έμφαση στην εκμάθηση υγιεινών διατροφικών προτύπων και στην εκμάθηση των εποχιακών προϊόντων. Επίσης, θα υπάρχει δράση σύνδεσης των παιδιών με την τροφή: πχ δημιουργία και συντήρηση λαχανόκηπων σε σχολικούς χώρους και δημιουργία συλλόγων/προγραμμάτων που ενθαρρύνουν τη σωματική δραστηριότητα.

Σε επίπεδο δευτερεγενούς πρόληψης, προβλέπεται η ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας, η έγκαιρη ανίχνευση των παιδιών που αντιμετωπίζουν υπερβαρότητα και παχυσαρκία μέσω ψηφιακών εφαρμογών και παροχή άμεσης και δωρεάν ολιστικής υποστήριξης από ειδικούς.

 

Σε επίπεδο τριτογενούς πρόληψης, θα υπάρχει παραπομπή παιδιών που έχουν ήδη εγκατεστημένο νόσημα (πχ διαβήτης, υπέρταση) εξαιτίας της υπερβαρότητας/παχυσαρκίας σε εξειδικευμένες παιδιατρικές μονάδες και ολιστική και δωρεάν υποστήριξη παιδιών και οικογένειας

από διεπιστημονική ομάδα καθώς και δωρεάν χορήγηση

και εκπαίδευση στη χρήση ψηφιακών φορητών συσκευών για τη βελτίωση της αυτό-διαχείρισης νοσημάτων (υπέρταση, διαβήτης).

 

Έμφαση θα δοθεί στην ευαισθητοποίηση και αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων μέσω εθνικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και στοχευμένων δράσεων με συμμετοχή των πολιτών.

 

Όπως αναφέρθηκε, το υπουργείο Υγείας σχεδιάζει τη βελτίωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και θα προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις με στόχο την προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής για τα παιδιά, ιδίως μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε υγιεινά τρόφιμα στα σχολικά κυλικεία, καθώς και την ενσωμάτωση

των εκπαιδευτικών προγραμμάτων διατροφής και σωματικής

δραστηριότητας στα σχολεία.

 

Συμπεριλαμβάνουμε όλους τους σχετικούς φορείς, αναπτύσσοντας ένα διατομεακό, διεπιστημονικό και πολυεπίπεδο πρόγραμμα,

ώστε να αλλάξουμε το περιβάλλον που οδηγεί στην εμφάνιση της παχυσαρκίας και όχι απλά τις ατομικές συνήθειες των παιδιών, ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη.