Τα μαθηματικά αξιώματα είναι γενικώς αποδεκτά ως αληθή επειδή κανένας δεν έχει συμφέρον να αποδείξει ότι είναι εσφαλμένα. Montesquieu, 1689-1755, Γάλλος στοχαστής.

Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2024 για την καταβολή της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς 2023

3 Απριλίου, 2024

Έως τις 30 Ιουνίου 2024 μπορεί να καταβληθεί η Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά έτους 2023 όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Προϋπόθεση είναι οι ασφαλιζόμενοι αγρότες, που θα ασκήσουν το δικαίωμα της ευεργετικής αυτής διάταξης, να έχουν εξοφλήσει την Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά του έτους 2022.