Ο κόσμος μπορεί να είναι όσο θέλει σκοτεινός, όμως αρκεί να παρεμβάλουμε ένα κομμάτι ελληνικής ζωής, για να φωτιστεί αμέσως άπλετα. Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900, Γερμανός φιλόσοφος

Όμιλος Intracom: Καθαρά κέρδη στα 18,3 εκατ. ευρώ το 2023

Καθαρά κέρδη 18,3 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο Όμιλος Intracom το 2023 από το σύνολο των δραστηριοτήτων του.  Επίσης, ο Όμιλος Intracom , στην νέα εταιρική του μορφή, καταγράφει, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 38,3 εκατ. ευρώ,  ισχυρή ρευστότητα 162,8 εκατ. ευρώ,  αξία συμμετοχών σε εισηγμένες (29/12/2023) 122,7 εκατ. ευρώ, σύνολο ενεργητικού 489,1 εκατ. ευρώ και ενισχυμένα ίδια κεφάλαια στα 381,3 εκατ. ευρώ

Οι συμμετοχές της Intracom Holdings στην Intralot με 7,1% και στην Ιntrakat με 5,09%, κατέγραψαν σημαντικές υπεραξίες ύψους 20,5 εκατ. ευρώ και 26,8 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, επιδρώντας σημαντικά στην ενίσχυση των μεγεθών της μητρικής και του Ομίλου.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, θα εισηγηθεί στην τακτική γενική συνέλευση, την απόδοση 0,12 ευρώ ανά μετοχή, για 3η συνεχή χρονιά, στο πλαίσιο σταθερής ανταποδοτικότητας προς τους μετόχους.

O πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Intracom Σωκράτης Κόκκαλης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, επισημαίνει: «Υλοποιήσαμε με καθολική επιτυχία έναν μεγαλόπνοο δομικό μετασχηματισμό που μας δίνει ιδιαίτερες προοπτικές εντός ενός σύγχρονου, ανταγωνιστικού και ταχέως μεταβαλλόμενου εθνικού και διεθνούς περιβάλλοντος. Οι νέες θυγατρικές που εντάσσονται πλέον στο δυναμικό του Ομίλου Intracom, αποτελούν τους επιχειρησιακούς άξονες του Ομίλου για τα επενδυτικά του σχέδια, με στοχευμένες κινήσεις, σε μια νέα επωφελή περίοδο, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού του, και την επίτευξη ευρύτερων υπεραξιών».  
Με σημείο εκκίνησης τον Οκτώβριο του 2021, τέθηκε σε εφαρμογή η βασική στρατηγική του εταιρικού μετασχηματισμού του Ομίλου, ο οποίος ουσιαστικά ολοκληρώθηκε το 2023, κατόπιν σημαντικών και αποτελεσματικά μεθοδευμένων ενεργειών:  

-Tην πώληση της INTRACOM DEFENCE (IDE) τον Ιούνιο του 2023, από τη θυγατρική εταιρεία INTRACOM TECHNOLOGIES S.a.r.l. στην ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES Ltd (IAI),  

-Την υλοποίηση του μνημονίου συναντίληψης και συνεργασίας που υπογράφηκε τον Φεβρουάριο 2023 με τους βασικούς μετόχους της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπό το διακριτικό τίτλο «Κ.Λ.Μ. Α.Ε.», για την απόκτηση από την INTRACOM PROPERTIES, 100% θυγατρικής εταιρείας της INTRACOM HOLDINGS, ποσοστού 46,59% της Κ.Λ.Μ. Α.Ε. από τους βασικούς της μετόχους, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην Κ.Λ.Μ. να ανέρχεται σε 74,20%. Από την υποχρεωτική δημόσια πρόταση που ακολούθησε και ολοκληρώθηκε την 25/8/2023, το συνολικό πλέον ποσοστό του Ομίλου ανήλθε σε 87,7%.  

-Τη συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της INTRALOT, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του εμπιστοσύνη στον ανταγωνιστικό χαρακτήρα και τη διαρκώς εξελισσόμενη τεχνογνωσία της INTRALOT και προσδοκώντας την επίτευξη υπεραποδόσεων. Η συμμετοχή της INTRACOM HOLDINGS στην INTRALOT με 7,1% κατέγραψε σημαντικές υπεραξίες ύψους 20,5 εκατ. ευρώ επιδρώντας σημαντικά στην ενίσχυση των μεγεθών της μητρικής και του ομίλου.