Στη ζωή, αντίθετα με το σκάκι, το παιχνίδι συνεχίζεται και μετά το ματ. Isaac Asimov, 1920-1992, Αμερικανός συγγραφέας επιστ. φαντασίας

ΟΛΘ: Η κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ-ΤΕΚΑΛ ΑΕ προσωρινός ανάδοχος για την επέκταση της 6ης προβλήτας του λιμανιού

17 Απριλίου, 2024

H κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ- ΤΕΚΑΛ ΑΕ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου επέκτασης της 6ης προβλήτας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε. Η κατασκευή του έργου, για το οποίο ο διαγωνισμός είχε επαναπροκηρυχθεί τον Νοέμβριο του 2023, υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει 36 μήνες από τη στιγμή της ανακήρυξης του αναδόχου.
Όπως είχε γίνει γνωστό όταν επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, οι παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη για τη συγκεκριμένη απόφαση ήταν οι επιταγές του αναθεωρημένου νομοθετικού πλαισίου για θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης λιμένων, αλλά και οι νέες συνθήκες που διαμόρφωσαν διεθνή γεγονότα, όπως η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, τα οποία οδήγησαν σε σημαντικές ανατιμήσεις των βασικών οικοδομικών υλικών.

Τι περιλαμβάνει το έργο στην 6η προβλήτα

Σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού, τo έργο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω εργασίες:
-Κατασκευή νέου, πρόσθετου κρηπιδότοιχου, ως ευθεία προέκταση του υπάρχοντος κρηπιδότοιχου 26, με ελάχιστο συνεχές μήκος 513 μέτρων, εκ των οποίων τα 400 μέτρα τουλάχιστον, θα παρέχουν ελάχιστο βάθος -16.50 μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας
-Κατασκευή επιπρόσθετου χερσαίου χώρου, πλάτους τουλάχιστον 258 μέτρων, παράλληλα με τον νέο κρηπιδότοιχο.
-Κατασκευή όλων των συμπληρωματικών έργων υποδομής που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του νέου κρηπιδότοιχου και του αντίστοιχου χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβανομένων: της βυθοκόρησης του διαύλου ναυσιπλοΐας και του κύκλου ελιγμών των πλοίων με ελάχιστο βάθος – 16,50 μέτρα από τη μέση στάθμη της θάλασσας, των δαπέδων του χερσαίου χώρου, καθώς και των απαραίτητων δικτύων επικοινωνιών και υπηρεσιών.
Η προβλήτα 6 άρχισε να δημιουργείται το 1975, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των έργων εκβάθυνσης και επιχωμάτωσης της βάσης της ολοκληρώθηκε τη δεκαετία του 1990. Ο δε σχεδιασμός για την επέκτασή της, ώστε το λιμάνι να μπορεί να υποδέχεται μεγαλύτερα πλοία, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του στις διεθνείς θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές, «μετράει» ήδη δεκαετίες.
Στο πλαίσιο της προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας (για την οποία η πρόσκληση είχε δημοσιευτεί στις 31 Δεκεμβρίου 2019) ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 ότι ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η κοινοπραξία «MYTILINEOS SA- ROVER MARITIME SL- HDK SA».
Σε σχετική ανακοίνωση υπογραμμιζόταν ακόμα ότι το έργο πρόκειται να αναβαθμίσει τη θέση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, παρέχοντας τη δυνατότητα απευθείας εξυπηρέτησης πλοίων εμπορευματοκιβωτίων κύριων γραμμών (Ultra Large Container Vessels), χωρητικότητας έως 24.000 TEUs (μονάδα μέτρησης εμπορευματοκιβωτίων).
Η ανακοίνωση περιλάμβανε και τα ευρήματα έρευνας της Deloitte, σύμφωνα με την οποία το έργο επέκτασης της Προβλήτας 6 κατά την περίοδο υλοποίησης του (2022-2025), έχει υπολογιστεί ότι:
-Δημιουργεί ετήσια έσοδα άνω των 230 εκατ. ευρώ σε όλο οικοσύστημα του λιμένος που επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από την επέκταση του Προβλήτα 6, με το ποσό αυτό να αφορά στο ίδιο το λιμάνι, αλλά και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον κλάδο των μεταφορών.
-Ενισχύει σημαντικά τα έσοδα του δημοσίου από άμεσους και έμμεσους φόρους άνω των 35 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.
-Παράγει προστιθέμενη αξία άνω των 90 εκατ. ευρώ ετησίως κατά την περίοδο κατασκευής, συνεισφέροντας στο ΑΕΠ της χώρας. Στηρίζει άμεσα και έμμεσα τη δημιουργία περισσότερων από 3.300 θέσεις εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά τον κρίσιμο κοινωνικό τομέα της απασχόλησης.
Κατά τη δε περίοδο 2026-2035, η δεκαετής πλήρης λειτουργία του «Προβλήτα 6» αναμένεται να:
-Δημιουργήσει ετήσια έσοδα 272 εκατ. ευρώ σε όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας του λιμένος, η οποία περιλαμβάνει συνεργαζόμενες εταιρείες όπως προμηθευτές και άλλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον κλάδο των μεταφορών.
-Ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα του δημοσίου από άμεσους και έμμεσους φόρους άνω των 55 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.
-Παράξει προστιθέμενη αξία άνω των 177 εκατ. ευρώ ετησίως, συνεισφέροντας σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας.
-Στηρίξει άμεσα και έμμεσα την δημιουργία άνω των 4.000 θέσεων εργασίας, ενισχύοντας σημαντικά τον κρίσιμο κοινωνικό τομέα της απασχόλησης._