Λένε πάντα ότι ο χρόνος αλλάζει τα πράγματα, αλλά στην πραγματικότητα πρέπει να τα αλλάξεις εσύ, μόνος σου. Andy Warhol, 1928-1987, Αμερικανός καλλιτέχνης

Ολγα Κεφαλογιάννη: Η εδραίωση της Ελλάδας ως top of mind τουριστικού προορισμού είναι βασικός στρατηγικός στόχος του υπουργείου Τουρισμού

9 Ιανουαρίου, 2024

H προσαρμογή στα νέα δεδομένα της τουριστικής προσφοράς και ζήτησης και βεβαίως η καινοτομία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του υπουργείου Τουρισμού, τόνισε η υπουργός κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη στην πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΤ για το 2024.  Η υπουργός προσδιόρισε τους  γενικούς και ειδικούς στόχους της Στρατηγικής Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Τουριστικού Προϊόντος, τονίζοντας  την ανάγκη βελτίωσης της υψηλής ζήτησης για ελληνικούς προορισμούς,  με περαιτέρω αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων αλλά και της κατά κεφαλήν δαπάνης. Καθοριστικό είναι, είπε η κυρία Κεφαλογιάννη, η  άμβλυνση της εποχικότητας μέσω και της προώθησης ενός διαφοροποιημένου προϊόντος και των μορφών τουρισμού που θα έχουν το χαρακτήρα της «μοναδικής και πολυθεματικής εμπειρίας».  Για το 2024 οι κύριοι γενικοί στόχοι της στρατηγικής προώθησης και προβολής του υπουργείου Τουρισμού, όπως τους παρουσίασε η υπουργός  είναι: 
⦁    Η εδραίωση της Ελλάδας ως top of mind τουριστικού προορισμού, μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης της τουριστικής εικόνας και ταυτότητας της χώρας. 
⦁    Η διατήρηση και βελτίωση της υψηλής ζήτησης για ελληνικούς προορισμούς με περαιτέρω αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων αλλά και της κατά κεφαλήν δαπάνης,  
⦁    Η ενίσχυση της φήμης της Ελλάδας ως προορισμού αντιθέσεων και εναλλαγών, που μπορεί να  προσφέρει μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες  
⦁    Η άμβλυνση της εποχικότητας μέσω και της προώθησης ενός διαφοροποιημένου προϊόντος και των μορφών τουρισμού που θα έχουν το χαρακτήρα της «μοναδικής και πολυθεματικής εμπειρίας», ανάλογα με τις δυνατότητες και ευκαιρίες ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας. 
⦁    Η ενίσχυση των παραδοσιακών αγορών εισερχόμενου τουρισμού και ανάπτυξη νέων, κατόπιν της στρατηγικής προτεραιοποίησης του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού για το 2024. 
⦁    Και η ισόρροπη γεωγραφικά προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 
Επιπλέον, στους ειδικούς στόχους marketing περιλαμβάνονται: 
⦁    Η προβολή των ειδικών μορφών τουρισμού σε σχέση με την συνολική προβολή της χώρας σε ποσοστιαία αναλογία δαπάνης για ενέργειες διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων άνω του 60%,  
⦁    Η έμφαση στη μοναδικότητα των εμπειριών και στο στοιχείο της εξερεύνησης. 
⦁    Η υιοθέτηση σύγχρονων και εξειδικευμένων επικοινωνιακών τακτικών ανά αγορά-στόχο, κατάλληλων να προσεγγίσουν τα κρίσιμα κοινά-στόχους.  
⦁    Η ειδική μέριμνα για την προώθηση περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές – Έβρος, Θεσσαλία, Ρόδος 
⦁    Η τόνωση του εσωτερικού τουρισμού, ιδίως κατά τους πλάγιους και χειμερινούς μήνες, επίσης με ειδική μέριμνα για την προώθηση περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές – Έβρος, Θεσσαλία, Ρόδος  
⦁    Η προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στους ψηφιακούς νομάδες  
⦁    Η αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων του visitgreece.gr και της εφαρμογής VisitGreece. 
Όσον αφορά  την επικοινωνιακή καμπάνια για το 2024  η υπουργός επεσήμανε ότι το νέο περιεχόμενο θα πρέπει να προβάλει την σύγχρονη όψη της χώρας,  ως προορισμού βιώσιμου και με ευαισθησία προς θέματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Θα παρακινεί τους επισκέπτες επαναλαμβανόμενους και μη με κίνητρο νέες, ξεχωριστές εμπειρίες. Θα πρέπει επίσης να δίνεται έμφαση στην προβολή  προορισμών με εικόνες που μεταδίδουν απλότητα, ανακάλυψη, περιπέτεια και ελευθερία,  όπως επίσης και σε πολιτιστικές εμπειρίες που είναι πολύ διαφορετικές από τα βιώματα του επισκέπτη. Η υπουργός τέλος αναφέρθηκε ακόμη στο έργο που έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που αφορά στον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ» επισημαίνοντας τη δημιουργία  Ψηφιακού Τουριστικού Χάρτη στον οποίο  θα παρουσιάζεται με λεπτομέρεια το τουριστικό προϊόν της χώρας και θα αποτυπώνονται τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε προορισμού.
ΚΧΑ