Ντον Κουέηλ, Αμερικανός Αντιπρόεδρος [1988-1992]

Οι ψηφιακές πλατφόρμες στο επίκεντρο του Tax Forum 2023

Οι ψηφιακές πλατφόρμες και η σχέση τους με την ανάσχεση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης βρέθηκε, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο του συνεδρίου «Tax Forum 2023: Tackling Tax Evasion – Thinking out of the box for future shifts» που πραγματοποιείται σήμερα από το Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Στο συγκεκριμένο πάνελ συμμετείχαν εκπρόσωποι δύο σημαντικών πλατφορμών στην χώρα, ο Κωσταντίνος Ακρίβος, οικονομικός διευθυντής της Online Delivery (efood) και ο Νίκος Λυσιγάκης, Senior Public Afairs Manager, Freenow. Οι δύο ομιλητές εστίασαν στο ειδικό νομοθετικό που υπάρχει για τις πλατφόρμες και στην υποχρέωση που υπάρχει να δίνονται στοιχεία στη φορολογική διοίκηση όταν αυτή το αιτηθεί, επισημαίνοντας ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση αλλά θα πρέπει η πολιτεία να αφουγκραστεί τις πλατφόρμες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου (εστίαση, μεταφορές κ.ά). Επίσης θα πρέπει να συνεχιστούν οι έλεγχοι στην φυσική αγορά ώστε να παταχθεί περαιτέρω η φοροδιαφυγή και να ενισχυθεί η φορολογική συμμόρφωση.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ειδική αναφορά έγινε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οργανισμοί και επιχειρήσεις ως προς τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης κριτήρια. Σε αυτό το πλαίσιο, προστίθενται οι αλλαγές  του επιχειρηματικού μοντέλου των ομίλων που κατ’ επέκταση φέρνουν ως αναγκαιότητα την αλλαγή του τρόπου χειρισμού των φορολογικών υποθέσεων. Την ίδια ώρα οι αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο εντείνονται και οι οργανισμοί καλούνται να τις διαχειριστούν και να συμμορφωθούν. Η Μαρία Θεοδουλίδου, Group Finance Director Controlling, Planning & Corporate Governance, Fourlis Group of Companies ανέφερε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδην στο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και απαιτείται συνεχής συμμόρφωση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Μιχάλης Γιαλούρης, Group CFO, Onassis Foundation Maria Theodoulidou, εστίασε στην ανάγκη ύπαρξης φορολογικής στρατηγικής από επιχειρήσεις και οργανισμούς προκειμένου να γίνεται καταγραφή και επικαιροποίηση όλων των υποχρεώσεων που έχουν. Σύμφωνα με τον ίδιο η καταγραφή είναι απολύτως αναγκαία στον συνολικό σχεδιασμό μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στο συνέδριο συζητήθηκε επίσης ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στις υπηρεσίες Tax & Legal. Όπως αναφέρθηκε, σύμφωνα ε έρευνες, σε ένα χρόνο από τώρα τις εργασίες που τώρα εκτελεί ένα ασκούμενος δικηγόρος θα τις αναλαμβάνει η τεχνητή νοημοσύνη και σε τρία με πέντε χρόνια τεχνητή νοημοσύνη θα αναλαμβάνει τις εργασίες ενός έμπειρου δικηγόρου. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί θα πρέπει να προετοιμαστούν για τη νέα εποχή επαυξημένης νοημοσύνης. Ο Στέφανος Τεντολούρης, Chief Technology Officer, Tax & Legal, Deloitte Greece αναφέρθηκε στις νέες τάσεις δίνοντας παραδείγματα εφαρμογής σε επιχειρήσεις. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μαρίνος, Head of Digital Transformation Division, National Bank of Greece αναφέρθηκε στο πώς η Εθνική Τράπεζα έχει διαχειριστεί τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης και τις δράσεις που έχει υλοποιήσει προκειμένου να βελτιστοποιήσει τις υπηρεσίες της. 

Μ.Τσ.