Ο τωρινός κυρίαρχος επικαλείται τη λογική, ο μελλοντικός υμνεί την ελευθερία - Παναγιώτης Κονδύλης

Νέα υπηρεσία ανάλυσης ισολογισμών στην πλατφόρμα ΤΣΕΚ για επιχειρήσεις

5 Δεκεμβρίου, 2023

Η Τειρεσίας, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης και εμπλουτισμού των υπηρεσιών της πλατφόρμας ΤΣΕΚ για επιχειρήσεις, πρόσθεσε μια νέα υπηρεσία επιχειρηματικής πληροφόρησης, τα Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισμού και Κλάδου. Η νέα υπηρεσία διευκολύνει τον χρήστη και κάνει ακόμα πιο γρήγορη την αξιολόγηση των οικονομικών δυνατοτήτων μιας εταιρείας με την οποία συναλλάσσεται, ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσματικά και σε λιγότερο χρόνο το πιστωτικό ρίσκο των συνεργασιών του.

Με τα Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισμού και Κλάδου, οι επιχειρήσεις – συνδρομητές του ΤΣΕΚ μπορούν να δουν σε μια οθόνη έξι σημαντικά οικονομικά μεγέθη του ισολογισμού και τρεις κύριους αριθμοδείκτες μίας εταιρείας, για τα τέσσερα πιο πρόσφατα έτη, μαζί με γράφημα απεικόνισης της τάσης και τα αντίστοιχα στοιχεία του κλάδου της, για άμεση σύγκριση και κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης της. Τα Συνοπτικά Στοιχεία Ισολογισμού και Κλάδου διατίθενται και στο ανανεωμένο αναλυτικό pdf report.

Πλέον οι χρήστες του ΤΣΕΚ έχουν στη διάθεσή τους, για την αξιολόγηση των συνεργασιών τους: συνοπτικά στοιχεία ισολογισμού, στοιχεία ΓΕΜΗ, αναλυτικά στοιχεία ισολογισμού για τα τελευταία 4 έτη με αριθμοδείκτες, αναλυτικά στοιχεία κλάδου, καθώς και στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς. Τα δεδομένα ενημερώνονται καθημερινά απ’ ευθείας από τη βάση δεδομένων της Τειρεσίας. Η πλατφόρμα ΤΣΕΚ είναι διαθέσιμη 24/7, από οποιοδήποτε υπολογιστή ή κινητό, διευκολύνοντας τις επιχειρηματικές αποφάσεις και συναλλαγές, ανά πάσα στιγμή.

Ο κ. Ιωάννης Παλόγλου, Εμπορικός Διευθυντής της Τειρεσίας, σημείωσε: «Η πλατφόρμα ΤΣΕΚ εξελίσσεται συνεχώς, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ανάγκες της αγοράς και των πελατών της, προκειμένου να προσφέρει στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου όλο και περισσότερα εργαλεία για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου».

Πρόσφατα, απλοποιήθηκε και η διαδικασία εισόδου με την αποστολή κωδικών OTP στο κινητό, καθιστώντας την πρόσβαση στα δεδομένα ακόμα πιο εύκολη και γρήγορη. Ήδη, περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου χρησιμοποιούν το ΤΣΕΚ.

***

Για περισσότερες πληροφορίες: κα Νατάσσα Κιουρκατιώτη, Διευθύντρια Marketing & Επικοινωνίας Τειρεσίας,  τηλ. 210 63.82.981

 

Σχετικά με την Τειρεσίας Α.Ε. 

Η Τειρεσίας Α.Ε. είναι ιδιωτική εταιρεία, με μετόχους ελληνικές τράπεζες. Ως το μοναδικό Γραφείο Πίστης στην Ελλάδα, μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Γραφείων Πίστης ACCIS, παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για την αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων, τόσο στις τράπεζες όσο και στις επιχειρήσεις. Μέσα από τεχνογνωσία 30 ετών στη συλλογή και διαχείριση πιστωτικών πληροφοριών και στην ανάπτυξη συστημάτων εκτίμησης πιστωτικού κινδύνου και credit scoring, σκοπός της Τειρεσίας είναι η προστασία των συναλλαγών και η υποστήριξη του θεσμού της πίστης. Με σεβασμό στα δικαιώματα του πολίτη και των επιχειρήσεων, η Τειρεσίας υποστηρίζει ενεργά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία ενός υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος για όλους.

Περισσότερα στο www.tiresias.gr

Πηγή: ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΕ