Θα έλεγε κανείς ότι η χώρα αύτη ηλευθερώθη επίτηδες, διά να αποδειχθή, ότι δεν ήτο ικανή προς αυτοδιοίκησιν. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 1851-1911, Έλληνας συγγραφέας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΑΠΕ/ΜΠΕ και ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ

Τα θέματα προώθησης της ελληνικής επιχειρηματικότητας εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων, με στόχο τη συμβολή στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και στην ενδυνάμωση του εμπορικού ρόλου της χώρας μας στο εξωτερικό, αποτελούν το πεδίο άμεσου, κοινού ενδιαφέροντος και δημοσίου συμφέροντος, του Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) που υπογράφηκε σήμερα μεταξύ του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ/ΜΠΕ) και της ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ) ΑΕ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του ρόλου του ως Media Partner το ΑΠΕ-ΜΠΕ θα παρέχει στην ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. πρόσβαση στην ειδησεογραφική υπηρεσία του για τη διαρκή ενημέρωση της διοίκησης και του στελεχιακού δυναμικού της καθώς και πρόσβαση σε προγράμματα ενημέρωσης-επιμόρφωσης των εργαζομένων της και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων για θέματα Επικοινωνίας και Προβολής.

Τα δύο Μέρη θα αναζητήσουν κοινό πεδίο συνεργειών, με γνώμονα την ενίσχυση του έργου της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., όπως και την ενίσχυση του ενημερωτικού ρόλου του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Θα επιδιώξουν επίσης την κατάρτιση και υλοποίηση συνεργασιών με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, ακαδημαϊκά, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα και φορείς δημοσίου, περιλαμβανομένης και της δυνατότητας κοινής υποβολής προτάσεων σε ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα, στοχεύοντας στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη τους. Επίσης θα συνεργάζονται μεταξύ άλλων σε θέματα επεξήγησης στη κοινή γνώμη της εμπορικής και ιδίως της εξωστρεφούς δραστηριότητας.

Ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του ΑΠΕ-ΜΠΕ Αιμίλιος Περδικάρης μετά την υπογραφή του MOU ανέφερε ότι το ΑΠΕ-ΜΠΕ στηρίζει όλες τις προσπάθειες που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα και την οικονομία και την άνθηση της γενικότερα, τόσο στην Ελλάδα όσο και προς το εξωτερικό. Η συγκεκριμένη συμφωνία υπηρετεί τον σκοπό αυτό και προβάλει την υγιή επιχειρηματικότητας, το δυναμικό τμήμα της οικονομίας εντός και εκτός εθνικών συνόρων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ Αθανάσιος Ψαθάς εξέφρασε την χαρά για την υπογραφή της συμφωνίας συνεργασίας με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επισημαίνοντας ότι με τον τρόπο αυτό προσδοκούμε να συμβάλουμε στην ενημέρωση όλων των φορέων της βιομηχανίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι μια συμφωνία που μόνο οφέλη έχει και θα προβάλει την χώρα μας όπως τις αξίζει και πρέπει, είπε μεταξύ άλλων. 

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ ΑΕ αποτελεί καθολική διάδοχο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε.» σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τις βιομηχανικές περιοχές. Μέτοχος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. είναι κατά ποσοστό 35% το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ. 

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. έχει σήμερα υπό την εκμετάλλευση και διαχείρισή της συνολικά 27 Βιομηχανικές Περιοχές (πλέον Επιχειρηματικά Πάρκα). Με τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και τις παρεμβάσεις της επιδιώκει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων και την αναβάθμιση των υποδομών αυτών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την τόνωση της βιομηχανικής παραγωγής, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, την προσέλκυση ισχυρών και αξιόπιστων επενδυτών.