Η ισότητα μπορεί να είναι δικαίωμα, αλλά καμία δύναμη στη γη δεν θα την κάνει γεγονός. - Ονόρε ντε Μπαλζάκ, 1799-1850 , Γάλλος συγγραφέας

Μνημόνιο Συνεργασίας ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ με το Επιμελητήριο Σερρών

19 Ιουνίου, 2024

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Επιμελητήριο Σερρών, προχώρησε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, με στόχο την συνεργασία σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 18 Ιουνίου 2024, στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ, από τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σερρών, Αθανάσιο Μαλλιαρά και τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργο Καββαθά.
Αντικείμενο του μνημονίου είναι η συνεργασία για το σχεδιασμό, την προετοιμασία, την εφαρμογή και εποπτεία ενός προγράμματος δράσεων και συνεργειών σε αντικείμενα ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και ειδικότερα σε πεδία του επαγγελματικού και βιοτεχνικού οικοσυστήματος και στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου και υπηρεσιών.
Βασικοί άξονες του Μνημονίου είναι η καταγραφή και μελέτη της υφιστάμενης κοινωνικοοικονομικής θέσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και η παρακολούθηση της εξέλιξης κλάδων και επαγγελμάτων, με βάση την μελλοντική ανάπτυξη τεχνολογικών, οικονομικών και θεσμικών παραμέτρων. Η συνεργασία προβλέπεται να αναπτυχθεί και σε θέματα αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και άλλων αναπτυξιακών εργαλείων σχετικών με δράσεις επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, συνεργασιών και εξωστρέφειας.
Για την βέλτιστη υλοποίηση της συνεργασίας θα συσταθεί, το επόμενο διάστημα, κοινή ομάδα εργασίας στελεχών του Επιμελητηρίου Σερρών και του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, για να καθορίσει το πλαίσιο της συνεργασίας, να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και της τεχνογνωσίας καθώς και να συντονίσει τις απαιτούμενες ενέργειες στις κοινές δράσεις.