Τα μόνα πράγματα που μπορεί κανείς να θαυμάζει για πολύ, είναι τα πράγματα που θαυμάζει χωρίς να ξέρει γιατί. Jean Rostand, 1894-1977, Γάλλος επιστήμονας & φιλόσοφος

Μία νέα δράση εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του SUCCEED, από το ΕΒΕΑ

Πενήντα καινοτόμες ΜμΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις εκπαιδεύονται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών στους τομείς της εταιρικής και οικονομικής βιωσιμότητας, τις πράσινες καινοτομίες και στις ψηφιακές δεξιότητες (ICT) και με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα πιστοποιηθούν ως μέντορες, κατά ISO 17024/2012, στην ανάπτυξη καινοτόμων ΜμΕ και startups.

Επιπλέον, λαμβάνουν ήδη πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring), που δίνει έμφαση στην επιχειρηματική πλευρά των επιχειρηματικών εγχειρημάτων (π.χ. οικονομική διαχείριση, κανονισμοί, προώθηση, logistics κ.λπ.). Η εκπαίδευση αφορά θέματα όπως: 

– Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα, 
– Lean startup
– Business Model Canvas
– Market Sizing
– Μάρκετινγκ και πωλήσεις για νεοφυείς επιχειρήσεις
– Ανάπτυξη και διαχείριση επιχειρηματικής ομάδας
– Ψηφιακά εργαλεία για νεοφυείς επιχειρήσεις 
– Elevator pitch

Η διάρκεια των μαθημάτων είναι έως την Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024, το σύνολο των διδακτικών ωρών είναι 30 και η διεξαγωγή των μαθημάτων πραγματοποιείται στο «Κέντρο Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Μίχαλος» του ΕΒΕΑ, οδός Αμερικής 8, Αθήνα.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης και συμβουλευτικής υλοποιούνται από το ΕΒΕΑ, στo πλαίσιο του έργου με τίτλο «SUCCEED- Supporting small medium enterprises and innovative startups to aCCEleratE their Development through the provision of holistic services». Πρόκειται για μια συνεργασία ανάμεσα σε ελληνικούς και νορβηγικούς φορείς, καθώς για το έργο συμπράττουν τo ΕΒΕΑ ως συντονιστής – εταίρος και το Εμπορικό Επιμελητήριο του Όσλο ως εταίρος. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για την περίοδο 2014-2021, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Business Innovation Greece». Το πρόγραμμα «Business Innovation Greece» είναι μέρος των EEA & Norway Grants (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ή ΕΟΧ), 2014-2021 και προσφέρει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις με στόχο τη στήριξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας.