Πολλοί ζητούν η κυβέρνηση να προστατέψει τον καταναλωτή. Ένα πολύ πιο επείγον πρόβλημα είναι να προστατευτεί ο καταναλωτής από την κυβέρνηση. - Milton Friedman

Με τη “Δήλωση των Αθηνών” ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο για “τον ρόλο του κοινωνικού διαλόγου στη μείωση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας”

24 Νοεμβρίου, 2023

“Μνεία στο Καταστατικό της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), το οποίο ορίζει ότι η παγκόσμια και μακροχρόνια ειρήνη μπορεί να εδραιωθεί μόνο όταν είναι βασισμένη στην κοινωνική δικαιοσύνη», καθώς και στη διαπίστωση ότι «τα υψηλά επίπεδα ανισοτήτων εντός και μεταξύ των χωρών είναι ασύμβατα με την επιδίωξη της κοινωνικής δικαιοσύνης», περιλαμβάνει η Δήλωση των Αθηνών, με την ανάγνωση της οποίας από τον πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) Ιωάννη Πάιδα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου για τον «ρόλο του κοινωνικού διαλόγου στη μείωση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας».

Στη Δήλωση, που συνυπογράφουν οι διοργανωτές του συνεδρίου που εκτός της ΟΚΕ είναι η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και η Διεθνής Ένωση των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών (AICESIS), αναγνωρίζονται ως παράγοντες που συμβάλλουν στις ανισότητες «τα εισοδηματικά χάσματα, η φτώχεια, η ύπαρξη του άτυπου τομέα της οικονομίας, η διαρθρωτική ανεργία, η απουσία δημοσιονομικών περιθωρίων για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη (πολιτικές λιτότητας), οι αναπτυξιακές αποκλίσεις μεταξύ των χωρών, τα ζητήματα διακυβέρνησης και λογοδοσίας, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο, η αδυναμία προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων, η έλλειψη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για βιώσιμο επιχειρείν και η απουσία ενός καθολικού συστήματος κοινωνικής προστασίας».

Οι ομιλητές επέμειναν στην «συμπεριληπτικότητα» που πρέπει να έχει ο κοινωνικός διάλογος και η λήψη αποφάσεων στον κόσμο της εργασίας, επισημαίνοντας ότι υπάρχει «μειωμένη κοινωνική κινητικότητα», λόγω ελλιπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης και σημειώθηκε ότι «αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από κατάρτιση, την έχουν λιγότερο».

Η υπεύθυνη Οικονομικών και Κοινωνικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών Γουενιάν Γιανγκ τόνισε τρεις παράγοντες που επηρεάζουν τις ανισότητες:1. διανομή εισοδήματος και ξέρουμε είπε, ότι η κατανομή είναι υπέρ του κεφαλαίου ακόμη και στην περίπτωση αύξησης της παραγωγικότητας, 2. αναδιανομή μέσω της φορολογίας, η οποία γίνεται όλο και λιγότερο προοδευτική, όπως και οι μειώσεις των δαπανών για κοινωνική πολιτική. 3 ευκαιρίες, για τις οποίες είπε χαρακτηριστικά ότι για να τα καταφέρεις «πρέπει να διαλέξεις γονείς και χώρα που θα γεννηθείς».

Το κείμενο των Αθηνών κάνει για τον λόγο αυτό ειδική αναφορά «στην προώθηση ίσων ευκαιριών».

Η Δήλωση κάνει έκκληση στην Διεθνή Ένωση των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων και Παρόμοιων Θεσμών (AICESIS), να κινητοποιηθεί και να προωθήσει πολιτικές για «ευρεία και συμπεριληπτική ανάπτυξη». Ζητάει επίσης από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), την οποία χαρακτηρίζει «στρατηγικό εταίρο», να υποστηρίξει επτά σημεία στρατηγικής για: «δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ποιοτική εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, επαρκή προστασία για όλους τους εργαζομένους και δίκαιη συμμετοχή στο μέρισμα από τους καρπούς της ανάπτυξης, μετάβαση στον επίσημο τομέα της οικονομίας, ισότητα των φύλων και αποφυγή των διακρίσεων, εμπόριο, ανάπτυξη και καθολική κοινωνική προστασία.

Ζητάει, επίσης, από τη ΔΟΕ να προωθήσει «την ουσιώδη αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης», μαζί με άλλες θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία σε όλα τα κράτη-μέλη της.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι τοποθετήσεις του εκπροσώπου της Κίνας, καθώς και του Βελγίου για τις επιδόσεις των χωρών τους στον εργασιακό τομέα.

Ο Κονγκ Τσουάν, διπλωμάτης, μέλος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Κίνας ανέφερε ότι για τη μείωση των ανισοτήτων έχουν γίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις μεταξύ των οποίων μισθολογικές αυξήσεις (όπως είπαν άλλοι ομιλητές 40%-50% τα τελευταία χρόνια), ότι προωθούνται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και η βελτίωση του τριμερούς συστήματος διαπραγματεύσεων, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι το εύρος της χώρας και η πολυπλοκότητα από τα διαφορετικά επαγγέλματα προκαλούν δυσκολίες. Όμως, χάρη σ αυτές τις μεταρρυθμίσεις και την κοινωνική πολιτική η Κίνα έχει ξεφύγει από τη φτώχεια και υπάρχει ισορροπία μεταξύ κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κινέζος αξιωματούχος στις νέες προκλήσεις όπως η τηλεργασία και ο κατακερματισμός της εργασίας, με εξατομικευμένες συμβάσεις και έφερε το παράδειγμα των διανομέων (delivery). Στην Κίνα είπε κάνουν αυτή τη δουλειά 17 εκατομμύρια εργαζόμενοι και παραδίδουν με το μηχανάκι κάθε χρόνο διαδικτυακές αγορές ή γεύματα ύψους 180 δισεκατομμυρίων.

Οι άλλοι ομιλητές είπαν ότι η Κίνα αποτελεί καλό παράδειγμα και ότι τα βασικά σημεία είναι η συναίνεση και η εμπιστοσύνη, καθώς και η προσπάθεια απ όλες τις πλευρές να υπάρξει αποτέλεσμα.

Ο Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου του Βελγίου Ζαν Πολ Ντελακρουά προκάλεσε και αυτός θετικές εντυπώσεις, καθώς ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι στο εν λόγω Συμβούλιο εργαζόμενοι και εργοδότες συναποφασίζουν και η κυβέρνηση αποδέχεται το αποτέλεσμα. Ο κατώτατος μισθός πλησιάζει τα 2.000 ευρώ και αναπροσαρμόζεται αυτόματα με βάση τον πληθωρισμό.

“Αν ως την επόμενη διάσκεψη δεν έχουμε κάνει ένα βήμα προς την αλληλεγγύη και τη βελτίωση των συνθηκών των εργαζομένων θα έχουμε αποτύχει”, δήλωσε κλείνοντας το συνέδριο ο Γιουσέφ Γκελάχ, επικεφαλής του Κοινωνικου Διαλόγου της ΔΟΕ