Ένα έθνος για να έχει καλούς στρατιώτες, πρέπει να βρίσκεται συνεχώς σε πόλεμο. Napoleon Bonaparte, 1769-1821, Γάλλος ηγέτης

Η ΕΥΔΑΠ αύξησε τον κύκλο εργασιών και μείωσε το λειτουργικό κόστος το 2023

Το 2023 η ΕΥΔΑΠ αύξησε τον κύκλο εργασιών και μείωσε τα λειτουργικά έξοδα κατά 1,8%. Όλοι οι δείκτες αποτελεσματικότητας παρουσίασαν σημαντική βελτίωση παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και το σταθερό τιμολόγιο που διατηρεί η Εταιρεία από το 2013, όπως αναφέρεται στα οικονομικά αποτελέσματα.

Η Εταιρεία έδωσε προτεραιότητα στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της αυξάνοντας κατά 45% την απορρόφηση του επενδυτικού προγράμματος συγκριτικά με το 2022.

Το υψηλό κόστος ενέργειας συνετέλεσε στη μειωμένη ζήτηση νερού κατά τους χειμερινούς μήνες, ωστόσο, η κατανάλωση νερού ευνοήθηκε από τις παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες της καλοκαιρινής περιόδου του έτους και παρουσίασε μικρή αύξηση της τάξεως του 0,6%.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 351,6 εκατ. ευρώ από 343,5 εκατ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,4% (+8,1 εκατ. ευρώ). Συνολικά από τις κύριες δραστηριότητές της (ύδρευση και αποχέτευση), η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά +8 εκατ. ευρώ (+2,5%).Το συνολικό λειτουργικό κόστος της Εταιρείας παρουσίασε πτώση κατά -1,8% ή -6 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 329,8 εκατ. ευρώ από 335,8 εκατ. ευρώ το 2022 κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 26% (-11,5 εκατ. ευρώ) και των αμοιβών και εξόδων προσωπικού κατά 3% (-3,4 εκατ. ευρώ). Αρνητικά επηρέασε το κόστος η αύξηση των προβλέψεων κατά 12,1 εκατ. ευρώ (+112%). Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 56% ή 21,8 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 60,8 εκατ. ευρώ από 39 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ το EBITDA margin αυξήθηκε σε 17,3% από 11,4% το 2022. Η αύξηση του EBITDA επηρέασε τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της Εταιρείας, τα οποία από μόλις 117.000 ευρώ το 2022, έφθασαν τα 21,5 εκατ. ευρώ το 2023. Το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 6,1% από 0,0% το 2022.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 28 εκατ. ευρώ από 10,6 εκατ. ευρώ το 2022 σημειώνοντας αύξηση κατά +163% ή +17,4 εκατ. ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος διαμορφώθηκε στα 7,7 εκατ. ευρώ από 5,6 εκατ. ευρώ το 2022, με αποτέλεσμα τα κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας να παρουσιάσουν αύξηση κατά 302% και να διαμορφωθούν σε 20,3 εκατ. ευρώ από 5 εκατ. ευρώ το 2022. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 5,8% από 1,5% το 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη διανομή μερίσματος, ποσού 0,10 λεπτών (Ευρώ 0,10) ανά μετοχή, (συνολικό μικτό ποσό ευρώ 10.650.000 ευρώ) για τη χρήση 2023.

Τριπλασιασμός επενδύσεων σε σχέση με το 2019

Το 2023 η απορρόφηση του επενδυτικού προγράμματος ανήλθε σε 44,2 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 45% σε σύγκριση με την απορρόφηση του 2022, η οποία είχε ανέλθει σε 30,45 εκατ. ευρώ και αυξημένη κατά 140% συγκρινόμενη με την απορρόφηση του 2021 που ανερχόταν σε 18,3 εκατ. ευρώ.
Το επενδυτικό πρόγραμμα 2024-2033 αφορά σε:
– Μεγάλα έργα στην Ανατολική Αττική (958,7 εκατ. ευρώ).
– Έργα του δικτύου ύδρευσης (681,6 εκατ. ευρώ).
– Έργα αποχέτευσης (364,5 εκατ. ευρώ).
– Έργα κτιριακά, ψηφιακής διακυβέρνησης και μετασχηματισμού (103,8 εκατ. ευρώ).
Το 50% του προϋπολογισμού των έργων χρηματοδοτείται από την ΕΕ.

Επέκταση της ΕΥΔΑΠ σε Ανατολική και Δυτική Αττική

Την 1η Σεπτεμβρίου 2023 η ΕΥΔΑΠ παρέλαβε τα δημοτικά δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και το ΚΕΛ (Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων) της πόλης των Μεγάρων καθώς και άλλα δημοτικά δίκτυα με τις συναφείς εγκαταστάσεις τους της ευρύτερης περιοχής. Το σύνολο των δικτύων ύδρευσης έχουν μήκος 270 χλμ αγωγών και υδροδοτούν 13.500 παροχές.

Αντίστοιχα, το δίκτυο αποχέτευσης της πόλης των Μεγάρων και της περιοχής Νέας Περάμου έχει συνολικό μήκος 96 χλμ αγωγών, στο οποίο περιλαμβάνονται περίπου 6.600 κατασκευασμένες εξωτερικές διακλαδώσεις ακινήτων. Στο ΚΕΛ Μεγάρων γίνεται δευτεροβάθμια επεξεργασία με απομάκρυνση αζώτου και απολύμανση.

Στα μέσα Δεκεμβρίου 2023 η διαχείριση και λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Κορωπίου-Παιανίας περιήλθε στην ΕΥΔΑΠ.
Η εγκατάσταση έχει δυναμικότητα για την επεξεργασία λυμάτων ισοδύναμου πληθυσμού ίσου με 99.486 ι.κ.

Προβλέπονται έργα επέκτασης του ΚΕΛ Κορωπίου-Παιανίας, που αφορούν σε μελλοντική νέα γραμμή επεξεργασίας (2η γραμμή επεξεργασίας) για να υποδεχθεί το πρόσθετο υδραυλικό και ρυπαντικό φορτίο των λυμάτων των παραλιακών περιοχών του Δήμου Σαρωνικού & Κρωπίας.

Στην εγκατάσταση γίνεται δευτεροβάθμια επεξεργασία με απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου και απολύμανση.

Σχέδιο νόμου προς ψήφιση με αναπτυξιακές ευελιξίες για την ΕΥΔΑΠ

Τον Απρίλιο του 2024 το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας».

Τα σχετικά άρθρα του νομοσχεδίου αφορούν σε ρυθμίσεις για την ΕΥΔΑΠ ΑΕ και, μεταξύ άλλων, σε θέματα όπως: άσκηση εκτός Αττικής δραστηριοτήτων λειτουργίας και συντήρησης δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης, δυνατότητα απόκτησης ελέγχου επιχειρήσεων σε συναφείς κλάδους, ευελιξίες για ανάπτυξη σε ΑΠΕ και επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού, απλοποίηση διαδικασιών ανάθεσης της συντήρησης, λειτουργίας και αναβάθμισης του ΕΥΣ, δυνατότητα ανάθεσης στην ΕΥΔΑΠ της συντήρησης φρεατίων και διασυνδετηρίων αγωγών ομβρίων.

Οργανωμένο πλάνο δράσης απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τη λειψυδρία

Η ΕΥΔΑΠ προσεγγίζει τους κλιματικούς κινδύνους ως ευκαιρία μετάβασης προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και εφαρμόζει μέτρα μετριασμού τους. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής, αλλά κυρίως την αποφυγή τους, η Εταιρεία προχωρά ήδη σε προληπτικές ενέργειες που αποτελούν μέρος του επενδυτικού προγράμματος.

Απόρροια της κλιματικής αλλαγής αποτελεί και ο κίνδυνος λειψυδρίας. Για τη διαχείρισή του εφαρμόζονται ελεγκτικοί μηχανισμοί επαρκούς τροφοδοσίας των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού με ακατέργαστο νερό, στις περιπτώσεις που οι δρομολογημένες εισροές θα τεθούν υπό αδυναμία επαρκούς ροής. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο διαχειριστικό σχέδιο υδατικών πόρων ύδρευσης της Αθήνας, που εκπονείται από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα των αποθεμάτων, περί τα μέσα Ιουλίου 2024 θα απαιτηθεί η χρήση του κλάδου Υλίκης με λειτουργία των γεωτρήσεων Μαυροσουβάλας και αντλιοστασίων κλάδου Υλίκης.

Στην περίπτωση που τα αποθέματα του συστήματος Ευήνου-Μόρνου συνεχίσουν πτωτική πορεία, σχεδιάζεται μεσοπρόθεσμα:

α) Να αυξηθεί η άντληση του κλάδου Υλίκης.
β) Να ενεργοποιηθούν οι γεωτρήσεις του Μέσου Ρου Βοιωτικού Κηφισού οι οποίες μέσω του Ενωτικού Υδραγωγείου Διστόμου τροφοδοτούν το Υδραγωγείο Μόρνου.

Τέλος, εξετάζονται ήδη σήμερα μακροπρόθεσμες εναλλακτικές λύσεις που περιλαμβάνουν την αφαλάτωση, τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφορέα με ανακυκλωμένο νερό και τη σύνδεση με άλλους ταμιευτήρες νερού.

Ανταπόκριση στις επιπτώσεις της γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης

Η γεωπολιτική κρίση σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση οδήγησε σε περαιτέρω αύξηση το ενεργειακό κόστος, κυρίως κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023, γεγονός που έχει συμπαρασύρει την αγορά σε ανατιμήσεις. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο μέσος ΔΤΚ του για το 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του 2022, παρουσίασε αύξηση 3,5%. Συνέπεια των ανωτέρω είναι η επιβάρυνση του οικογενειακού και επιχειρησιακού προϋπολογισμού, γεγονός που επηρέασε αρνητικά τον όγκο της κατανάλωσης ειδικότερα στο γενικό τιμολόγιο που αφορά σε οικιακούς καταναλωτές λόγω της αλλαγής σε καταναλωτικές συνήθειες για την εξοικονόμηση ενέργειας (πλυντήρια, θερμοσίφωνας κ.λπ.) ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες του 2023.

Κατά το 2023 το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε σημαντική μείωση κατά 11,5 εκατ. ευρώ, ενώ μείωση παρουσίασαν οι δαπάνες για ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής (-26%) και οι δαπάνες για φυσικό αέριο παραγωγής κατά -536 χιλ. (-83%).

Η ΕΥΔΑΠ έχει εντάξει στη στρατηγική της προσεγγίσεις βελτιστοποίησης ενεργειακής αξιοποίησης όλων των προϊόντων επεξεργασίας και θωρακίζει την εταιρεία έναντι κάθε επίδρασης από διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, που αποδεδειγμένα επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας της και την κερδοφορία της. Η Εταιρεία συμμετέχει σε μία σειρά από έργα που επικεντρώνονται στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην ανακύκλωση στον μέγιστο εφικτό βαθμό. Για τον μετριασμό σε μελλοντική φάση του κινδύνου αύξησης του ενεργειακού κόστους εστιάζει στρατηγικά σε νέες τεχνολογίες διαχείρισης ιλύος και ενεργειακής αξιοποίησης στη διαχείριση προϊόντων επεξεργασίας.

Στοχεύει σε μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση των ΑΠΕ βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών και πρακτικών αποφυγής επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον.

Συνέπεια στις δεσμεύσεις για εφαρμογή στρατηγικής και κριτηρίων ESG

Το δυναμικό τρίπτυχο ασφάλεια – αποδοτικότητα – ανάπτυξη οριοθετεί τους στρατηγικούς άξονες της Εταιρείας με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, την αειφόρο διαχείριση του νερού και την εφαρμογή υπεύθυνων περιβαλλοντικών πρακτικών προς όφελος των πελατών, της κοινωνίας, των μετόχων και του περιβάλλοντος.

Η Εταιρεία έχει θέσει στρατηγικούς στόχους ESG και η βαθμολογία ESG σε όλους τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που συμμετείχε συνέχισε να βελτιώνεται. Στόχος της ΕΥΔΑΠ είναι να συνεχίσει την εναρμόνιση με τα κριτήρια ESG και να δημιουργήσει αξία, διαμορφώνοντας αποτελεσματικές στρατηγικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Σαφής στόχος της στρατηγικής της Εταιρείας είναι η μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και η ουσιαστική συμβολή στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών της και των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται, όπως επίσης και στην ενίσχυση της προσαρμοστικής ικανότητάς της έναντι των κινδύνων και των φυσικών καταστροφών που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. H ΕΥΔΑΠ έχει στόχο να πετύχει το zero carbon water μέχρι το 2030, γεγονός που θα ανεξαρτητοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την εταιρεία από την αγορά ενέργειας.

Αναμονή για την εφαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου

Η ΕΥΔΑΠ αναμένει την έκδοση της νέας ΚΥΑ, η οποία θα αντικαταστήσει την ακυρωμένη από το ΣτΕ υπ’ αριθμ. 135275/19.05.2017 απόφαση της διυπουργικής Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, περί κανόνων τιμολόγησης του νερού. Μετά την έκδοση της ΚΥΑ, η Εταιρεία θα εισηγηθεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον η ΡΑΑΕΥ δεν βρίσκεται ακόμα σε πλήρη λειτουργία, το νέο τιμολόγιο βάσει της μεθοδολογίας του επιτρεπόμενου εσόδου.

Ενόψει της αναμενόμενης εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου, συνεχίζουμε την προσπάθεια για εξορθολογισμό των εξόδων και τον σχεδιασμό ενός δεκαετούς επενδυτικού σχεδίου που περιλαμβάνει μόνο τα απαραίτητα έργα για την αδιάλειπτη παροχή, τη διασφάλιση της ποιότητας νερού και των παρεχόμενων υπηρεσιών νερού και αποχέτευσης, καθώς και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

Υψηλότερη ικανοποίηση σε σχέση με τις υπόλοιπες ΥΚΩ

Τον Νοέμβριο του 2023 πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική έρευνα ικανοποίησης πελατών με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου στην Περιφέρεια Αττικής. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα θετικά, καθώς ο Δείκτης Ικανοποίησης από την ΕΥΔΑΠ φτάνει το 75% σε επίπεδα αντίστοιχα με του 2019 (74%).
Το Net Promoter Score (NPS) της Εταιρείας είναι σημαντικά θετικό και ανέρχεται στο +32, με σχεδόν 1 στους 2 να είναι promoters της επιχείρησης.
Επίσης, είναι ιδιαίτερα αυξημένη η χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους πελάτες, καθώς και ο ηλεκτρονικός τρόπος πληρωμής.

Οι καταναλωτές αξιολογούν τις υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ ως καλύτερες κατά 14 έως 22 ποσοστιαίες μονάδες, σε σύγκριση με άλλες ΥΚΩ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας, Χάρης Σαχίνης, σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2023, ανέφερε: «Το 2023 η Εταιρεία απέδειξε για μία ακόμα χρονιά την ανθεκτικότητά της, βελτιώνοντας σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη και την απορρόφηση του επενδυτικού της πλάνου, παρά τις συνεχόμενες πληθωριστικές πιέσεις. Οι προκλήσεις, όμως, που έχουμε μπροστά μας απαιτούν γρήγορα αντανακλαστικά και αποφάσεις για να εξασφαλίσουμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό δεν θα λείψει από κανέναν. Στόχος μας είναι για κάθε ευρώ που δίνει ο πελάτης της ΕΥΔΑΠ να απολαμβάνει πολλαπλάσια οφέλη εξυπηρέτησης σε όλον τον κύκλο του νερού, και ιδιαίτερα νερό ποσοτικά επαρκές και ποιοτικά ανώτερο, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος».