Το ταλέντο πετυχαίνει ένα στόχο που κανένας άλλος δεν μπορεί να πετύχει. Η ιδιοφυΐα πετυχαίνει ένα στόχο που κανένας άλλος δεν μπορεί να δει. Arthur Schopenhauer, 1788-1860, Γερμανός φιλόσοφος

BTA: Η Βουλγαρία θα συμμετάσχει στην πρωτοβουλία BIOEAST για τη γεωργία

26 Μαΐου, 2024

Η Βουλγαρία θα συμμετάσχει στην BIOEAST μια διεθνή ένωση για την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας Χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για τη Γνωσιακή Γεωργία, την Υδατοκαλλιέργεια και Δασοκομία στο Πλαίσιο της Βιοοικονομίας, μετά την έγκριση της κυβέρνησης για τη συμμετοχή της χώρας σε αυτή τη μη κερδοσκοπική οργάνωση .

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και η αποτελεσματικότερη χρήση του δυναμικού της γεωργικής έρευνας στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Θα συμβάλει επίσης στην προώθηση της διαδικασίας ανάπτυξης εθνικών στρατηγικών για μια κυκλική βιοοικονομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω της ενεργού συμμετοχής στα προγράμματα Horizon 2020 και Horizon Europe 2021-2027.

BTA Photo