Όπως το έδαφος, όσο και αν είναι γόνιμο, αδυνατεί να παράγει κάτι δίχως καλλιέργεια, έτσι και ο νους του ανθρώπου: δίχως την εκπαίδευση αδυνατεί να δώσει τους αναμενόμενους καρπούς. Πλούταρχος, 47-120 μ.Χ.  Αρχαίος Έλληνας ιστορικός

Βιογραφικό του νέου Αρχηγού ΓΕΣ, αντιστράτηγου Γεωργίου Κωστίδη

12 Ιανουαρίου, 2024

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, ο νέος Αρχηγός, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, γεννήθηκε το 1965 στην Καστοριά. Εισήχθη το 1983 στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων από την οποία αποφοίτησε το 1987 με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού των Τεθωρακισμένων.

Φοίτησε σε όλες τις σχολές και τα σχολεία του Όπλου του, στην Ανώτατη Σχολή Πολέμου του Στρατού Ξηράς (ΑΣΠ) και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ). Τιμήθηκε με όλα τα προβλεπόμενα παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Nottingham Trent University. Είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε Μονάδες Τεθωρακισμένων και ως διοικητής υπηρέτησε στην 289 Ίλη Μέσων Αρμάτων (ΙΜΑ-Σαμοθράκη), στην 6η Επιλαρχία Μέσων Αρμάτων (ΕΜΑ-Βυρώνεια), στη 212 ΕΜΑ (Λαγός) και ως διοικητής ΝΑΤΟ Operational Mentor and Liaison Team (Αφγανιστάν).

Έχει υπηρετήσει ως Επιτελής στις Επιχειρήσεις ISAF-HQ στο Αφγανιστάν, Διευθυντής 3ου Επιτελικού Γραφείου (ΕΓ) στην 7η Μηχανοκίνητη (Μ/Κ) Ταξιαρχία, Επιτελής Eπιχειρήσεων South Eastern Europe Brigade (SEEBRIG), Τμηματάρχης J7 NRDC-GR, Διευθυντής Έδρας της Επιχειρησιακής Σχεδίασης στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), Υποδιοικητής της 34 Μ/Κ Ταξιαρχίας καθώς και Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεωων (ΔΕΠΙΧ) της 1ης Στρατιάς.

Ως Ανώτατος Αξιωματικός (Ταξίαρχος) προήχθη το 2017 και τοποθετήθηκε ως Διοικητής της ΕΛΔΥΚ/3/1 Δ.Ε.Μ.

Το 2019 προήχθη σε Υποστράτηγο και τοποθετήθηκε ως Διοικητής της Μεραρχίας Υποστήριξης (ΜΕΡΥΠ). Το Μάρτιο του 2020 τοποθετήθηκε Υποδιοικητής του Δ’ Σώματος Στρατού.

Στις 9 Μαρτίου 2021 τοποθετήθηκε Διοικητής της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Στις 8 Μαρτίου 2022 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου και τοποθετήθηκε Διοικητής Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Στρατού (ΑΣΔΥΣ).

Είναι παντρεμένος και έχει δύο γιούς.