Όλοι έχουν δικαίωμα να έχουν τη δική τους γνώμη αλλά όχι τα δικά τους δεδομένα. Daniel Patrick Moynihan, 1927-2003, Αμερικανός Γερουσιαστής.

Β. Κορκίδη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Στο επίκεντρο της ΕΕ το «επιχειρηματικό μελίσσι» των ΜμΕ

29 Απριλίου, 2024

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία οικονομικού πλούτου και κοινωνικής συνοχής. Όπως οι μέλισσες, έτσι και οι ΜμΕ χρειάζονται το σωστό μελίσσι, το σωστό πλαίσιο, για να ευδοκιμήσουν. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων της ΕΕ πρέπει να το λάβουν υπόψη και να μειώσουν το ρυθμιστικό φόρτο. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτήν την πραγματικότητα και στην επικείμενη πολιτική εντολή πρέπει οι ΜμΕ να επιβάλουμε νόμους. Με το 99,8% των επιχειρήσεων να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες, η ευρωπαϊκή οικονομία κατευθύνεται κυρίως από τις ΜμΕ.

Η Ευρώπη πρέπει να ενσωματώσει καλύτερα οι ιδιαιτερότητες των ΜμΕ στο ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως η εργασία με μια μικρή ομάδα έως 5 υπαλλήλων, η εξισορρόπηση χρόνου και πόρων μεταξύ της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της συμμόρφωσης με κανονιστικές και διοικητικές απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, οι νομοθέτες θα πρέπει να ανταποκριθούν στην εξαγγελθείσα μείωση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων κατά 25%. Οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και ο διοικητικός φόρτος θα πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο, έτσι ώστε οι ΜμΕ να μπορούν να επικεντρωθούν στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι ΜμΕ απαιτούν κανόνες που είναι απλοί και παρέχουν ασφάλεια δικαίου καθώς και προβλεψιμότητα. Μόνο έτσι μπορούν να υπολογίσουν τους κινδύνους και να κάνουν επενδύσεις.

Η αρχή «Σκέψου πρώτα σε μικρή κλίμακα» πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της νομοθετικής διαδικασίας, όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να διενεργείται πρώτα μια δοκιμή στις ΜμΕ για κάθε πρόταση και επιλογή πολιτικής βάσει της αρχής «Think Small First». Αυτό σημαίνει ανάπτυξη πολιτικής και νομοθεσίας σύμφωνα με  τα 24,3 εκατ. ΜμΕ και κυρίως με βάση την ικανότητα των 22,7 εκατ. πολύ μικρών εταιρειών με λιγότερους από 10 υπαλλήλους. Η νομοθεσία θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε οι ΜμΕ να μπορούν να συμμορφωθούν με αυτήν, και στη συνέχεια, εάν είναι απαραίτητο, θα μπορούσαν να προστεθούν πρόσθετες απαιτήσεις πάνω από μια βασική γραμμή φιλική προς τις ΜμΕ, αντί να χρησιμοποιούνται εξαιρέσεις για την πλειονότητα των εταιρειών από επαχθή νομοθεσία, όπως γίνεται τώρα.

Η τρέχουσα ευρωπαϊκή περίοδος επέφερε σημαντική αύξηση της νέας νομοθεσίας και του ρυθμιστικού φόρτου, ιδίως όσον αφορά την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση. Τώρα, πρέπει να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων και στην παροχή επαρκούς υποστήριξης στις ΜμΕ ώστε να προσαρμόσουν τα επιχειρηματικά μοντέλα και οι διαδικασίες τους στα νέα πρότυπα. Οι ΜμΕ, όπως οι μέλισσες, είναι σκληρά εργαζόμενες, ευκίνητες, ευέλικτες, διασφαλίζουν τη διασταυρούμενη γονιμοποίηση, είναι κρίσιμοι παράγοντες σε πολλά οικοσυστήματα. Οι ΜμΕ καθοδηγούν τις μεταβάσεις και μπορούν να κάνουν τους ευρωπαϊκούς στόχους πραγματικότητα. Προϋπόθεση είναι η ΕΕ να μην παίζει το ρόλο του κηφήνα, αλλά να  συμπεριφερθεί σωστά στο «επιχειρηματικό μελίσσι» που δημιούργησαν οι μικρομεσαίοι ώστε να «βουήζει» λιγότερο και να προσφέρει περισσότερο.