Με μια μέθοδο συνεχούς πληθωρισμού, μια κυβέρνηση μπορεί να κατάσχει μυστικά και απαρατήρητα ένα σημαντικό μέρος από τον πλούτο των πολιτών της - John Maynard Keynes

Αύξησαν το επιτοκιακό περιθώριο οι Ελληνικές τράπεζες το τρίτο τρίμηνο 2023

12 Ιανουαρίου, 2024

Διεύρυναν το επιτοκιακό τους περιθώριο (διαφορά μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων – χορηγήσεων) οι ελληνικές συστημικές τράπεζες (Εθνική Πειραιώς Εurobank και Αlpha Bank) στο τρίτο τρίμηνο του έτους σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

Παρά την πίεση που έχουν δεχθεί οι εγχώριες τράπεζες προκειμένου να κλείσουν την ψαλίδα μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η ΕΚΤ πιστοποιούν ότι όχι μόνον δεν έχουν συμμορφωθεί προς τας υποδείξεις, αλλά κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

Συγκεκριμένα στο τρίτο τρίμηνο του 2023 το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο των Ελληνικών τραπεζών διευρύνθηκε στο 3,20% από 3,13% που ήταν στο δεύτερο τρίμηνο.

Η εξέλιξη διατηρεί τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα σε μία από τις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των υπολοίπων της Ευρωζώνης. Ενδεικτικά με υψηλότερο επιτοκιακό περιθώριο από εκείνο των ελληνικών τραπεζών λειτουργούν οι τράπεζες της Βαλτικής (Εσθονία 3,77%, Λιθουανία 3,55%, Λετονία 3,90%) . Αντιθέτως,  το επιτοκιακό περιθώριο (πάντα για το τρίτο τρίμηνο του 2023) κυμαίνονταν στο 2,10% στην Ιταλία, στο 3,16% στην Πορτογαλία, στο 1,13% στη Γερμανία και στο 0,89% στη Γαλλία. 

Κατά τα λοιπά οι ελληνικές τράπεζες εμφάνισαν βελτιωμένη εικόνα στο τρίτο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, καθώς ενίσχυσαν την κεφαλαιακή τους βάση, περιόρισαν περαιτέρω τα κόκκινα δάνεια, και αύξησαν τους δείκτες αποδοτικότητας τους. 

Συγκεκριμένα ο βασικός δείκτης κεφαλαίων CET1 αυξήθηκε στο 14,27% από 14,26% και ο δείκτης κεφαλαίων TIER 1 αυξήθηκε στο 14,96% από 14,95%. 

Στο μέτωπο της εξυγίανσης του Ισολογισμού τους καταγράφεται πρόοδος καθώς ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υποχώρησε στο 4,15% από το 4,63%. 

Ταυτόχρονα μειώθηκαν τα δάνεια που βρίσκονται στο Στάδιο 2 (δηλαδή λίγο πριν τεθούν σε καθυστέρηση) στο 10,25% από 10,75% αντιστοίχως. 

Όσον αφορά στους δείκτες αποδοτικότητας των τραπεζών η απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών αυξήθηκε στο 12,89% από 12,71 και ο δείκτης της απόδοσης επί του ενεργητικού έφθασε το 1,23% από το 1,19%.