Ο πολιτισμός δεν είναι τίποτα περισσότερο από την προσπάθεια να περιοριστεί η χρήση βίας στην έσχατη των περιπτώσεων. Jose Ortega y Gasset, 1883-1955, Ισπανός φιλόσοφος

Autohellas: Στα 217,1 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις το πρώτο τρίμηνο 2024

Η Autohellas ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2024, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να ανέρχεται σε 217,1 εκατ. ευρώ έναντι 221,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 51,5 εκατ. ευρώ έναντι 47,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. 
Τα κέρδη προ φόρων (ΕBT) του Ομίλου, ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ έναντι 10,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023, με τα αντίστοιχα κέρδη μετά φόρων να διαμορφώνονται στα 7,9 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 6%.

    Ο κύκλος εργασιών από τη δραστηριότητα των μισθώσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2024 κατά 9,4% σε σχέση με το 2023 αγγίζοντας τα 53,6 εκατ. ευρώ με την αύξηση να προέρχεται, τόσο από τις βραχυχρόνιες, όσο και από τις μακροχρόνιες μισθώσεις. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων ενισχύθηκε από την αυξημένη ζήτηση της τοπικής αγοράς αλλά και των τουριστικών αφίξεων στο πιο αδύναμο τρίμηνο του έτους, αλλά σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων τιμών ενοικίασης. Παράλληλα στις μακροχρόνιες μισθώσεις υπάρχει σημαντική αύξηση αποδοχών παραγγελιών και συμβάσεων που έχουν ήδη οδηγήσει σε αύξηση του στόλου.
Οι πωλήσεις εξωτερικού που σχετίζονται με τον τομέα των μισθώσεων αυτοκίνητων, έφθασαν συνολικά τα 32,7 εκατ. ευρώ από 30,3 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 7,9%, με ισορροπημένη ανάπτυξη βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων μισθώσεων, με ιδιαίτερη δυναμική να εμφανίζεται στις μηνιαίες εταιρικές μισθώσεις.
Οι εταιρείες του ομίλου που σχετίζονται με την εισαγωγή/διανομή αυτοκινήτων συνεισέφεραν συνολικά 130,9 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 8,1% στον κύκλο εργασιών, καθώς, μετά την αποκατάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας, δεν υπάρχει το 2024 η αντίστοιχη μεταφορά παραγγελιών από προηγούμενα έτη (που περιόρισε το 2022 αλλά ωφέλησε σε τιμολογήσεις το 2023). Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα της FIAT / JEEP / ALFA ROMEO δεν ενοποιείται σε επίπεδο κύκλου εργασιών λόγω κοινού ελέγχου με την Samelet και αφορά επιπρόσθετο κύκλο εργασιών 31,6 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο.

Μ.Τσιβ.