Το πρώτο μάθημα των οικονομικών είναι η έλλειψη επαρκών πόρων. Δεν υπάρχουν ποτέ αρκετά για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες όλων όσοι τα θέλουν. Το πρώτο μάθημα της πολιτικής είναι να παραβλέπεις το πρώτο μάθημα των οικονομικών. - Thomas Sowell, 1930- , Αμερικανός πολιτικός σχολιαστής

Αυτοί που είναι εναντίον της πολιτικής είναι υπέρ της πολιτικής που τους επιβάλλεται – Bertolt Brecht

17 Αυγούστου, 2015

Αυτοί που είναι εναντίον της πολιτικής είναι υπέρ της πολιτικής που τους επιβάλλεται – Bertolt Brecht