Η Επιθυμία, όταν νομίζουμε ότι θα υλοποιηθεί, λέγεται Ελπίδα. Το ίδιο, αλλά χωρίς να νομίζουμε κάτι τέτοιο, λέγεται Απελπισία. Thomas Hobbes, 1588-1679, Άγγλος φιλόσοφος.

Υποχρεωτική αργία για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης η γιορτή του Αγίου Πνεύματος

11 Ιουνίου, 2021

   Υποχρεωτική αργία για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων είναι για τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με απόφαση νομάρχη Θεσσαλονίκης του 2002, η οποία δεν έχει ανακληθεί.

   Τα παραπάνω αναφέρει ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που, ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν υφίσταται πλέον η αρμοδιότητα των Περιφερειαρχών να ορίσουν ημέρες υποχρεωτικής αργίας. Παρ’ όλα αυτά, η Περιφέρεια υπογραμμίζει ότι πάγια θέση της είναι πως η ημέρα του Αγίου Πνεύματος πρέπει να οριστεί ως αργία για το σύνολο του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, ενώ παραμένει σταθερό το αίτημά της προς τα αρμόδια Υπουργεία για την αποκατάσταση όλων των ζητημάτων αναφορικά με την θεσμοθέτηση ή μη της αργίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και η σύγχυση που δημιουργούνται κατά την ημέρα αυτή στη λειτουργία της αγοράς και των υπηρεσιών.