Κάθε πρόοδος γεννάει μια νέα ελπίδα που εξαρτάται από τη λύση ενός καινούργιου προβλήματος. Ο φάκελος δεν κλείνει ποτέ. Claude Levi-Strauss, 1908-2009, Γάλλος ανθρωπολόγος.

Χρηματοδότηση 18 εκ. ευρώ από την Κομισιόν στη συμμαχία 9 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων «Epicur», που συμμετέχει το ΑΠΘ

28 Ιουλίου, 2022

Χρηματοδότηση ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  η Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EPICUR, μέλος της οποίας είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Η πρόταση με τίτλο «EPICUR-SHAPE-IT- EPICUR Shaping Higher Education In Transition», πέτυχε μετά από κρίση να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να συνεχίσει η συμμαχία τα επόμενα τέσσερα χρόνια το έργο της πρώτης τριετίας, με στόχο την πλήρη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EPICUR. Η χρηματοδότηση θα δοθεί μέσω του προγράμματος Erasmus+ (Call: ERASMUS-EDU-2022-EUR-UNIV, EUROPEAN UNIVERSITIES).

Η διοίκηση του Αριστοτελείου επισημαίνει πως πρόκειται για μία τεράστια επιτυχία της Συμμαχίας και του ΑΠΘ, που οφείλεται στη μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων που συμμετείχαν -καθηγητών, διοικητικών στελεχών, άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού και των φοιτητών. «Όλοι εργαστήκαμε μαζί, ξεπεράσαμε εμπόδια που προέρχονται κυρίως από τα διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών και των πανεπιστημίων και πετύχαμε ένα μεγάλο στόχο, να συνεχίσουμε μαζί την επόμενη τετραετία και να ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο τον θεσμό του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου», αναφέρεται σε ανακοίνωση των πρυτανικών Αρχών.

Στη νέα τετραετία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου EPICUR, μεταξύ άλλων, θα προσφερθούν στους φοιτητές  νέα μαθήματα και προγράμματα σπουδών, θα αυξηθεί η κινητικότητα για σπουδές και θα δοθούν ευκαιρίες για ερευνητικές συνεργασίες μεταξύ των μελών των πανεπιστημίων της Συμμαχίας. O ρόλος του ΑΠΘ αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην «ψηφιοποίηση» των διοικητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Η Συμμαχία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EPICUR, που αριθμεί 9 Πανεπιστήμια – μέλη από 7 Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα -ΑΠΘ, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία και Δανία),  με βάση την εμπειρία που έχει αντληθεί από την υλοποίηση του πιλοτικού έργου «EPICUR» (2019-2022), θα εστιάσει στη δομική ενσωμάτωση πολιτικών και πρωτοβουλιών που θα επιτρέψουν τη βιώσιμη και μακροπρόθεσμη θεσμική συνεργασία των 9 Πανεπιστημίων. Το πλαίσιο της συνεργασίας αφορά φοιτητές, ερευνητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, με σκοπό την παροχή ευκαιριών για πλήρη και αδιάλειπτη Κινητικότητα για την Εκπαίδευση και την Έρευνα.

Στον στρατηγικό σχεδιασμό του EPICUR περιλαμβάνεται η επίτευξη κινητικότητας στο επίπεδο του 50% των φοιτητών, έως το 2026, καθώς και η ανάπτυξη καινοτόμων μορφών Κινητικότητας (φυσική, μικτή και υβριδική/‘flipped mobility’), η ενσωμάτωση νέων μορφών ακαδημαϊκής διδασκαλίας, ο εμπλουτισμός των προγραμμάτων σπουδών, η διαθεματικότητα στην προσέγγιση των μαθημάτων, η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, η διασύνδεση και οι συνέργειες με τους κοινωνικούς φορείς και ευρύτερα με την Κοινωνία. Ταυτόχρονα, θα αναπτυχθούν νέες προσεγγίσεις για δομές διακυβέρνησης και θεσμούς που θα πλαισιώσουν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος.

Στη διάρκεια των επόμενων μηνών, τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας θα ενημερωθούν για τις ευκαιρίες που θα υπάρξουν, για συμμετοχή στη διδασκαλία και έρευνα στη νέα τετραετή περίοδο του EPICUR-SHAPE-IT.

Σ.Α.