Η στρατιωτική δικαιοσύνη έχει τόση σχέση με το Δίκαιο, όση σχέση έχει η στρατιωτιή μουσική με τη μουσική - Georges Clemenceau

T-shirt για ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία

5 Αυγούστου, 2022

analitis.gr