Για να κυριαρχήσεις στους ανθρώπους είναι πιο εύκολο να εξάψεις τα πάθη τους παρά να υποστηρίξεις τα συμφέροντά τους. Gustave Le Bon, 1841-1931, Γάλλος ανθρωπολόγος

Τροποποίηση ΚΥΑ σχετικής με Κανονισμούς για παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών

22 Απριλίου, 2021

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης που αφορά στους Κανονισμούς για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών.

Όπως αναφέρεται σχετικά:

Η παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 3329/15.2.1989(Β’ 132) κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως ακολούθως:

«Αν ανάμεσα στο εργοστάσιο ή την αποθήκη και στους πιθανούς δέκτες της παρ. 2 (σ.σ. Εθνικούς Οδούς, Επαρχιακές-Κοινοτικές οδούς, Σιδηροδροµικές γραµµές Όρια εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή χωρίων, Αγροικίες, εργαστήρια ή άλλες θέσεις που αναµένεται να υπάρχουν άνθρωποι, Όρια απαλλοτριώσεων µε εκμετάλλευση ορυχείων )παρεμβάλλονται φυσικά προστατευτικά μέσα (όπως λόφοι, βουνά κ.λπ.), με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, οι αποστάσεις μπορεί να μειωθούν μέχρι το ήμισυ. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης πρέπει να προηγείται γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 3 (σ.σ. της Συµβουλευτικής Επιτροπής Εµπειρογνωµόνων Εκρηκτικών), κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας αδειοδοτούσας αρχής».

Την απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας και οι υφυπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών.

 

[Φωτογραφία αρχείου]