Αν οι θεοί ήθελαν να ψηφίζουν οι άνθρωποι, θα μας έδιναν υποψηφίους - Χάουαρντ Ζιν

Τράπεζα Πειραιώς: Στα 577 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου 2023

Στα 577 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς στο εννεάμηνο του 2023 με τα κέρδη του τρίτου τριμήνου να φτάνουν στα 277 εκατ. ευρώ. 

Σε δηλώσεις του με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Χρήστος Μεγάλου αναφέρει: «Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα διατήρησε τη δυναμική της το πρώτο εξάμηνο του 2023, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,4% σε ετήσια βάση, υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, κατά 0,9%. Για το έτος 2023, το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί με τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόσφατη ανακοίνωση ότι η Ελληνική Δημοκρατία επανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο για τη χώρα και τον τραπεζικό τομέα, στην πορεία σύγκλισης με τις ομόλογες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε ένα ακόμη ισχυρό σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων το 3ο τρίμηνο 2023, παράγοντας Euro0,21 κέρδη ανά μετοχή και 17,6% απόδοση κεφαλαίων. Ο Όμιλός μας συνέχισε να βελτιώνει όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, με έμφαση στη διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, και την ενίσχυση των εποπτικών του κεφαλαίων, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, της πειθαρχημένης διαχείρισης κόστους και της προσεκτικής διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου. Η στρατηγική μας για την ενίσχυση των προμηθειών αποφέρει καρπούς, καθώς αυξήσαμε τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατά 12% το 3ο τρίμηνο και 14% το 9μηνο, ενώ η επιδίωξή μας για περαιτέρω λειτουργική αποτελεσματικότητα, μείωσε τα κόστη του τρίτου τριμήνου κατά 8% σε ετήσια βάση.

Η επιταχυνόμενη οργανική παραγωγή κεφαλαίου φέτος οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 12,9%, αυξημένο κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες από την αρχή του έτους, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου μας αυξήθηκε κατά 4% ετησίως, με καθαρή πιστωτική επέκταση 830 εκατ. ευρώ από την αρχή του έτους, αξιοποιώντας την ηγετική θέση του Ομίλου στην ανάληψη προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με μερίδιο αγοράς 40% σε νέες εκταμιεύσεις.

Καθώς το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αβεβαιότητα, η ισχύς του επιχειρηματικού μας μοντέλου και των ανθρώπων μας γίνεται ολοένα και πιο σημαντική. Είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχουμε ή θα υπερβούμε τους στόχους μας για το 2023, δεδομένης της θετικής δυναμικής, η οποία αναμένουμε να συνεχιστεί και το 2024, διασφαλίζοντας παράλληλα το ρόλο της Τράπεζας Πειραιώς στη στήριξη των πελατών της και της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα.»