Δεν υπάρχει πιο ακριβής ένδειξη κακής οργάνωσης της πολιτείας, από την αφθονία γιατρών και νομικών. Πλάτων, 427-347 π.Χ., Φιλόσοφος

Το σύστημα αντίστροφης όσμωσης μειώνει την κατανάλωση νερού κατά 6 εκατ. λίτρα στο εργοστάσιο της BMW στο Μόναχο

25 Οκτωβρίου, 2021

Στο τμήμα παραγωγής, το ζήτημα της βιωσιμότητας είναι θεμελιώδους σημασίας για το γκρουπ BMW που έχει υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών CO 2 και την ελαχιστοποίηση της χρήσης πόρων.

Μεταξύ 2006 και 2020, η κατανάλωση πόρων ανά παραγόμενο αυτοκίνητο μειώθηκε περισσότερο από το μισό και οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν ακόμη περισσότερο, κατά 78%. Ο στόχος είναι να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων κατά 80% έως το 2030. Το εργοστάσιο του Μονάχου χρησιμοποιεί πλέον αντίστροφη όσμωση για να μειώσει την κατανάλωση γλυκού νερού. Το σύστημα ενσωματώθηκε στην παραγωγή την άνοιξη του τρέχοντος έτους και τώρα επεξεργάζεται το νερό από την καθοδική εμβάπτιση, όπου εφαρμόζεται η βασική επίστρωση στα οχήματα, ώστε να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για το ίδιο στάδιο της διαδικασίας. Το νέο σύστημα αναμένεται να μειώσει τη συνολική ετήσια κατανάλωση γλυκού νερού κατά περισσότερα από έξι εκατομμύρια λίτρα. Από το 1997, το εργοστάσιο του γκρουπ BMW στο Μόναχο χρησιμοποιεί υπόγεια ύδατα από τη δική του πηγή στην πανεπιστημιούπολη του εργοστασίου. Αυτό παρέχει αρκετά για να καλύψει περίπου το ήμισυ των ετήσιων αναγκών του εργοστασίου και συμβάλλει σημαντικά στην εξοικονόμηση πολύτιμου πόσιμου νερού.

Κ.Π.