Αν η ιστορία των τελευταίων πενήντα χρόνων μας διδάσκει κάτι, είναι ότι η ειρήνη δεν είναι επακόλουθο του αφοπλισμού, ο αφοπλισμός είναι επακόλουθο της ειρήνης. Bernard Baruch, 1870-1965, Αμερικανός επιχειρηματίας & πολιτικός

The Growth fund Summit: Οι στρατηγικές ESG σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

5 Δεκεμβρίου, 2023

Οι στρατηγικές ESG σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα βρέθηκαν στο επίκεντρο ειδικού πάνελ του The Growth fund Summit, το οποίο πραγματοποιείται  στο Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Η Νατάσα Κουκουράκη, διευθύντρια Marketing και Επικοινωνίας, doValue Greece από το βήμα του συνεδρίου εστίασε στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη επισημαίνοντας ότι αποτελεί έναν πυλώνα ανάπτυξης και λειτουργίας της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα δράσεων το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με την ESG στρατηγική του ομίλου στο εξωτερικό. Οι πυλώνες στους οποίος κινείται είναι η κοινωνία, το περιβάλλον και η υγεία αλλά βασικό ζητούμενο σε κάθε περίπτωση είναι, σύμφωνα με την ίδια, να υπάρχει ουσία στις δράσεις δηλαδή ένα ισχυρό αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου. 

«Το ESG είναι ένα ταξίδι μετασχηματισμού και από τις αρχές της πράσινης συμφωνίας προβλέπεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κλιματική ουδετερότητα» ανέφερε από το βήμα του συνεδρίου ο Πάκης Παπαδημητρίου, Head ESG, Eurobank. Μάλιστα, σημείωσε ότι ο μετασχηματισμός αυτός περνάει μέσα από τις τράπεζες.  Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες καλούνται να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας τους, να βελτιώσουν την επίδραση που έχουν τόσο στο περιβαλλοντικό όσο και στο κοινωνικό κομμάτι.

Στη σημασία της βιωσιμότητας, αλλά και στις σχετικές πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Υπερταμείο αναφέρθηκε η Ανθή Τροκούδη, διευθύντρια Επικοινωνίας & Βιωσιμότητας, τονίζοντας ότι το ESG είναι ένα στοιχείο μετασχηματισμού για κάθε θυγατρική που είναι στο χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου. Στο πλαίσιο αυτό, για κάθε μία από αυτές έχει φτιαχτεί ξεχωριστό ESG πλάνο το οποίο και παρακολουθεί πολύ στενά το Υπερταμείο. 

Από την πλευρά τους, τόσο η Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου, διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων, ΕΥΔΑΠ όσο και η Ρηνέτα Μήτση, Corporate Affairs & Communication Director, Goody’s Everest Group of companies εστίασαν στον ρόλο του ESG και κατά πόσο μπορεί να επιδράσει ουσιαστικά στη λειτουργία των επιχειρήσεων αλλά και στις δράσεις που μπορούν να αναλάβουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να υιοθετήσουν μια πιο βιώσιμη προσέγγιση. 

Όπως προέκυψε από τα συμπεράσματα της συζήτησης, οι επιχειρήσεις που αντιλαμβάνονται και αντιδρούν γρήγορα στις παγκόσμιες προκλήσεις και κινδύνους προσαρμόζοντας τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, ενσωματώνοντας τα ESG κριτήρια και αναπτύσσοντας στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης θα είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις νέες επιχειρηματικές προκλήσεις και θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Μ.Τσ.