Κάθε πρόοδος εξαρτάται από ενέργειες. Δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς φυσική ή πνευματική προσπάθεια, και προσπάθεια σημαίνει δουλειά. Calvin Coolidge, 1872-1933, Αμερικανός πρόεδρος.

ΤΧΣ: απώλεια 28 δισ. στις τράπεζες

11 Δεκέμβριος, 2014

Το ΤΧΣ καταγράφει τεράστιες ζημίες από την αποτίμηση των μετοχών που απέκτησε μέσω της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών.

Ενώ οι εισφορές του στις ΑΜΚ των 4 τραπεζών αγγίζουν τα 38 δισ, η αξία των μετοχών που κατέχει αποτιμήθηκε σε 17 δισ. ευρώ και χθες (10 Δεκεμβρίου) αναπροσαρμόσθηκε σε 13 δισ. ευρώ, καθώς οι τραπεζικές μετοχές υποχώρησαν δραματικά τις τελευταίες μέρες.

Τώρα η – λογιστική – ζημία υπερβαίνει τα 28 δισ. ευρώ – 70% της συνολικής τοποθέτησης κεφαλαίων-.

Στο πρώτο 9μηνο του 2014 το Ταμείο είχε έσοδα 58,6 εκατ. ευρώ από τόκους έναντι 148,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η κάμψη των εσόδων οφείλεται στη μείωση των ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) που κατέχει το ΤΧΣ, μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών τραπεζών στο τέλος του Ιουνίου του 2013.

Σε 2 εκ. ευρώ ανήλθαν οι δαπάνες προσωπικού έναντι 1,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Ο αριθμός προσωπικού και Διοίκησης του ΤΧΣ στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ανερχόταν σε 33, ενώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 σε 22.

Σε 16,7 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα λειτουργικά έξοδα έναντι 10,3 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2013.

Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αμοιβές των εκθέσεων αποτίμησης που παρείχαν επενδυτικές τράπεζες, σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του νόμου τον Απρίλιο του 2014, για τις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου των συστημικών τραπεζών, οι οποίες ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ.

Τα διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα στις 30 Σεπτεμβρίου ήταν 625,3 εκατ. ευρώ έναντι 488,7 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ομολόγων του ΕΤΧΣ δεν σημείωσε μεταβολή από την 31η Δεκεμβρίου 2013 και παρέμεινε στα 10,932 δισ. ευρώ σε ονομαστική αξία.

Σχετικά με τις απαιτήσεις από τράπεζες υπό εκκαθάριση το εννεάμηνο του 2014 που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2014, το Ταμείο εισέπραξε από τη διαδικασία εκκαθάρισης των τραπεζών σε μετρητά το συνολικό ποσό των 40 εκ. ευρώ.

Το εκτιμώμενο ανακτήσιμο πόσο για το χρηματοδοτικό κενό που καλύφθηκε από το ΤΧΣ αντί του ΤΕΚΕ ανήλθε την 30η Σεπτεμβρίου του 2014 στο ποσό των 2.792 εκ. ευρώ έναντι του ποσού των 2.853 εκ ευρώ την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

Κατά την εννεάμηνη περίοδο του 2014, το ΤΧΣ αναγνώρισε στην κατάσταση αποτελεσμάτων ζημία απομείωσης από τις εν λόγω απαιτήσεις ποσού 34,3 εκατ. ευρώ.

Read previous post:
Σαμαράς: «ο λαός δεν επιθυμεί πρόωρες εκλογές»

O Αντώνης Σαμαράς μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ αναφέρθηκε στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας λέγοντας ότι η κυβέρνηση...

Close