Η Δύση κυριάρχησε στον κόσμο όχι με την υπεροχή των ιδεών της ή των αξιών ή της θρησκείας, αλλά μάλλον με την υπεροχή της στην εφαρμογή οργανωμένης βίας. Οι δυτικοί συχνά ξενούν αυτό το γεγονός· οι μη δυτικοί ποτέ. - Samuel Huntington, 1927-2008, Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας

Τ. Θεοδωρικάκος: Εθνική υπόθεση η βιομηχανία, εργαζόμαστε για την υλοποίηση του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας

2 Ιουλίου, 2024

Η βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και η δημιουργία νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα, βρέθηκε στο κέντρο της σημερινής συνάντησης που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με τον νέο πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Σπύρο Θεοδωρόπουλο.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν την ανασυγκρότηση της βιομηχανίας και μετά τη συνάντηση, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Στο υπουργείο Ανάπτυξης εργαζόμαστε για να υλοποιήσουμε το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας.

Με βασικό χαρακτηριστικό την ανασυγκρότηση της βιομηχανίας και άμεση προτεραιότητα την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία.

– Την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, με επενδύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας και πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος.

– Τη μείωση του ενεργειακού κόστους, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

– Την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, με την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων.

Με στόχο την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη σε όλη την Πατρίδα μας.

Περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές.

Περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για όλους τους πολίτες.

Περισσότερη ασφάλεια για την Πατρίδα μας.

Για το σκοπό αυτό ενδυναμώνουμε τη συνεργασία μας με τους φορείς της υγειούς επιχειρηματικότητας, με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων και ασφαλώς τους εργαζόμενους και το σύνολο της κοινωνίας.

Η βιομηχανία μας αποτελεί εθνική υπόθεση και την υπηρετούμε με συνέπεια».