Όποτε στερούμε τις ελευθερίες από αυτούς που μισούμε, ανοίγουμε το δρόμο για να χάσουν τις ελευθερίες τους αυτοί που αγαπάμε. - Wendell Willkie, 1892-1944, Αμερικανός πολιτικός

ΣΥΔΕΣΥΣ: Χρυσό βραβείο στα Environmental Awards 2020

26 Οκτωβρίου, 2020

Χρυσή διάκριση του ΣΥΔΕΣΥΣ στα Environmental Awards 2020 για τη δραστηριοποίησή του στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων. Είναι το μόνο αδειοδοτημένο πλέον Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών που οργανώνει, συντονίζει και προωθεί την εναλλακτική διαχείριση όλων των αποβλήτων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας (μολύβδου -οξέως, νικελίου-καδμίου, νικελίου υδριδίου του μετάλλου και ιόντων- λιθίου).

Το ΣΥΔΕΣΥΣ δημιούργησε την απαραίτητη δομή για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για την πρωτογενή αποθήκευση, τη  μεταφορά σε δευτερογενείς χώρους αποθήκευσης ή και την απευθείας τελική διάθεση των ρευμάτων στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.

Μέχρι σήμερα, το ΣΥΔΕΣΥΣ έχει υπογράψει συμβάσεις με 46 αδειοδοτημένες εταιρείες για τη συλλογή και μεταφορά συσσωρευτών ενώ, παράλληλα, έχει υπογράψει συμβάσεις με 127 υπόχρεους εισαγωγείς και κατασκευαστές συσσωρευτών, οχημάτων και εξοπλισμού και με 36 αδειοδοτημένες εταιρείες προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων. Για τη συλλογή των συσσωρευτών δημιουργήθηκαν πανελλαδικά περίπου 5.000 σημεία πρωτογενούς προσωρινής αποθήκευσης εκ των οποίων 880 στη νησιωτική χώρα. Το ΣΥΔΕΣΥΣ είναι, πλέον, το πρώτο Σύστημα σε διαχείριση όγκου αποβλήτων, καθώς από τους 26.000 τόνους που οδηγούνται σε αξιοποίηση ετησίως πανελλαδικά, οι 19.000 τόνοι διαχειρίζονται από το ΣΥΔΕΣΥΣ.

Με συνέπεια, στρατηγική και υπευθυνότητα προβάλει σε  πανελλαδικό επίπεδο τα περιβαλλοντικά οφέλη της διαχείρισης συσσωρευτών, υλοποιώντας, ταυτόχρονα, στοχευμένες δράσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρέως κοινού για τα προβλήματα που προκύπτουν από την κακή διαχείριση των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών, τονίζεται σε ανακοίνωση του ΣΥΔΕΣΥΣ

Η μετατροπή επικίνδυνων αποβλήτων σε σημαντικούς πόρους και η εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας είναι ο πυρήνας της φιλοσοφίας του ΣΥΔΕΣΥΣ. Η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας συνιστά μια ουσιαστική επιλογή φορέων, επιχειρήσεων, πολιτών και κράτους για ένα «πράσινο» αύριο,  την οποία το Σύστημα προωθεί στρατηγικά και έμπρακτα υποστηρίζει με τη δράση του, καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.