Οι πολιτισμένοι λαοί κερδίζουν την εξουσία με την ψήφο των πολλών, κυβερνώνται με την ικανότητα των ολίγων και μεγαλουργούν με την πνοή του ενός. Ελευθέριος Βενιζέλος, 1864-1936, Έλληνας ηγέτης

Στην Pragma IoT AΕ του ΕΚΕΤΑ, το πρώτο από τα 30 εκατ. ευρώ του NGIF που διαχειρίζεται η THERMI VCM ΑΕΔΑΚΕΣ

20 Ιανουαρίου, 2022

Σε εταιρεία παροχής πρωτοποριακών λύσεων διαδικτύου των πραγμάτων, την Pragma IoT AE (www.pragma-iot.com), επενδύθηκε το πρώτο από τα συνολικά 30 εκατ. ευρώ του Northern Greece Investment Fund (NGIF.gr), που ιδρύθηκε το 2021 και είναι το μοναδικό Growth Fund, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Τη διαχείριση του NGIF έχει αναλάβει η εταιρεία THERMI VCM ΑΕΔΑΚΕΣ, η οποία και γνωστοποίησε την επένδυση, με σημερινή της ανακοίνωση. 
Η Pragma IoT AE είναι εταιρεία τεχνοβλαστός (spin off) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε τέλος του 2017 στην Θεσσαλονίκη και μέχρι σήμερα έχει συνάψει συνεργασίες με πάνω από 30 επιχειρήσεις στην Ελλάδα και τη διεθνή αγορά.
Η Pragma IoT AE παρέχει πρωτοποριακές λύσεις Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) και άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες προς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Πυρήνας των υπηρεσιών της είναι μια δυναμική πλατφόρμα Διαδικτύου των Πραγμάτων που καλύπτει τον πλήρη κύκλο «Συλλογής» -με χρήση πολλαπλών πρωτοκόλλων επικοινωνίας, «Αποθήκευσης» – με βελτιστοποιημένες μορφοποιήσεις δεδομένων, αυτόματης «Ανάλυσης» – με τεχνικές βαθιάς μηχανικής μάθησης, και «Παρουσίασης» μεγάλων δεδομένων (big data) που προέρχονται από αισθητήρες (sensors), συσκευές (devices), πύλες (gateways), όπως και άλλες πηγές πληροφορίας -μεταξύ άλλων- συστήματα ERP και βάσεις δεδομένων.
Η Pragma IoT επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη σε τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση, η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και τα συστήματα τηλεπικοινωνιών νέας γενιάς, ενώ είναι μέλος Συστάδων (clusters) Επιχειρήσεων και Κέντρων Ικανοτήτων στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, των έξυπνων κτηρίων μηδενικών ρύπων, των τηλεπικοινωνιών 5G και της βιομηχανίας 4.0. 
Τα κεφάλαια του NGIF, προέρχονται από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ) και επενδύονται σε αναπτυσσόμενες καινοτόμες επιχειρήσεις στους κλάδους των Τροφίμων – Ποτών, της μεταποίησης, των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας & Διαχείρισης Αποβλήτων, των Υπηρεσιών Υγείας, του Τουρισμού, καθώς και σε εταιρείες της Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
Στόχοι της διαχειρίστριας εταιρείας THERMI VCM ΑΕΔΑΚΕΣ και του NGIF είναι η συμβολή στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων της Β. Ελλάδας, η ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων, με σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οι οποίες στοχεύουν στη διεθνή αγορά και η επίτευξη αποδόσεων για τις επιχειρήσεις και τους μεριδιούχους του Fund.
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (www.certh.gr) ιδρύθηκε το 2000 ως Νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης, και αποτελεί ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα στη χώρα, καταλαμβάνοντας την 1η θέση στην Ελλάδα και την 14η θέση στην Ευρώπη, στην προσέλκυση χρηματοδότησης από  ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα.

Εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ έρευνας και αγοράς

«Είμαστε πεπεισμένοι πως η εταιρεία θα πετύχει όλους τους στόχους της και πιστεύουμε πως θα αποτελέσει έναν πυλώνα ανάπτυξης της πληροφορικής στην Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή», δήλωσε σχετικά ο Νικόλας Τακάς, διευθύνων σύμβουλος της διαχειρίστριας  THERMI VCM, του NGIF.
Από την πλευρά του, ο Δρ. Λάμπρος Μακρής, διευθύνων σύμβουλος της Pragma IoT, σημείωσε πως οι τεχνολογικές λύσεις της εταιρείας «είναι βασισμένες στις ανάγκες της κοινωνίας και των αγορών του μέλλοντος», εκφράζοντας την ελπίδα, η συνεργασία με το NGIF «να μας βοηθήσει να επιταχύνουμε την ανοδική μας πορεία και να μας καταξιώσει ανάμεσα στις μεγάλες εταιρείες στον τομέα του IoT διεθνώς».
Για ένα σημαντικό γεγονός τόσο για την εταιρεία όσο και για το ΕΚΕΤΑ «καθώς συνιστά μία αναγνώριση της συμβολής του στην εμβάθυνση της σχέσης μεταξύ έρευνας και αγοράς», έκανε λόγο ο Δρ. Δημήτρης Τζοβάρας, πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ.