Το Κακό είναι προϊόν της ικανότητας του ανθρώπου να κάνει αφηρημένο αυτό που είναι συγκεκριμένο. Jean-Paul Sartre, 1905-1980, Γάλλος φιλόσοφος

Space Hellas: Αύξηση πωλήσεων 9,3% το 2019

 Αύξηση 9,3% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas το 2019 και ανήλθε στα 72,3 εκατ. ευρώ, έναντι 66,1 εκατ. ευρώ το 2018. 

Τα μεικτά κέρδη παρέμειναν σταθερά στα 15,9 εκατ. ευρώ το 2019 όπως και το 2018. 
Το EBITDA ανήλθε σε 6,3 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι 5,9 εκατ. ευρώ το 2018. 

Τα κέρδη προ φόρων διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα και ανήλθαν σε 2,2 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι 2,1 εκατ. ευρώ το 2018. Τα κέρδη μετά φόρων παρουσίασαν αύξηση 24,5% και ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι 1,1 εκατ. ευρώ το 2018.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής ανήλθε στα 69,6 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι 62,8 εκατ. ευρώ το 2018. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ το 2019, έναντι 4,5 εκατ. ευρώ το 2018. Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2019 ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το 2018 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2019 ανήλθαν σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 1 εκατ. ευρώ το 2018.
 

Read previous post:
“Παγώνουν” οι νέες αντικειμενικές αξίες

Αναστέλλεται προσωρινά λόγω του κορονοϊού η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Close