Ο πολιτικός εξτρεμισμός περιέχει δύο συστατικά: μια υπερβολικά απλοϊκή αντίληψη των αιτιών για τα παγκόσμια προβλήματα και μια πεποίθηση ότι υπάρχουν κάποιοι άγνωστοι κακοί πίσω από όλα αυτά. - John W. Gardner, 1912-2002, Αμερικανός πολιτικός

Σεμινάριο για τη διαχείριση της εγκεφαλικής διάσεισης

29 Σεπτεμβρίου, 2022

Σεμινάριο, μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέμα «Διαδικασίες διαχείρισης της εγκεφαλικής διάσεισης» (Concussion Management) πραγματοποιήθηκε σήμερα, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και επιμόρφωσης των ιατρικών επιτελείων των ΠΑΕ-Μελών της Super League και των ιατρών αγώνων του πρωταθλήματος.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι ιατροί των ομάδων και των αγώνων ενημερώθηκαν για την έγκαιρη παρέμβαση, τη διάγνωση, τα συμπτώματα και την αντιμετώπιση του περιστατικού της διάσεισης στη διάρκεια μιας συνάντησης, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία.

Κύριος εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο Ξενοφών Ρούσσης, ορθοπεδικός χειρουργός – ειδικός αθλητίατρος και πρόεδρος της Υγειονομικής Επιτροπής της Super League.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΟΣ