Η ιστορία του κόσμου δεν είναι τίποτε άλλο από την πρόοδο της συνείδησης της ελευθερίας. Friedrich Hegel, 1770-1831, Γερμανός φιλόσοφος

Σε διαβούλευση το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών – Στα 410 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Σε διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο απόφασης με τις λεπτομέρειες του προγράμματος «Εγκατάσταση Γεωργών Νεαρής Γεωργίας» από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνολικού προϋπολογισμού 410 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας στόχος του προγράμματος είναι «η ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού με εγκατάσταση στην ελληνική ύπαιθρο όσο το δυνατόν περισσοτέρων νέων αγροτών. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επενδύει στους νέους αγρότες, καθώς ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα οικονομικής ανάπτυξης για τη χώρα αλλά και θεμέλιο για την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας. Επιδίωξή μας είναι η μετάβαση από το μοντέλο της παραδοσιακής οικογενειακής εκμετάλλευσης σε αυτό της αγροτικής επιχείρησης, ώστε όλο και περισσότεροι νέοι να ασχοληθούν με το αγροτικό επάγγελμα όχι από ανάγκη επιβίωσης, αλλά από συνειδητή επιλογή».

Από τη μεριά του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης σε δήλωσή του τόνισε «με συνέπεια απέναντι σε μια από τις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις για προσέλκυση νέων ανθρώπων στην ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα, προχωράμε στην υλοποίηση των απαραίτητων δράσεων. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και στην επόμενη ημέρα της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής εργαζόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει».

Οι προϋποθέσεις

Για την ένταξη στο πρόγραμμα των Νέων Αγροτών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

* Να είναι ενήλικες και να μην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους.

* Να είναι νόμιμοι κάτοχοι οικονομικά αυτόνομης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης εφόσον υπάρχει ζωικό κεφάλαιο, αυτό πρέπει να είναι ιδιόκτητο.

* Να υποβάλλουν παραδεκτή δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2024, με τυπική απόδοση που να είναι τουλάχιστον 12.000Euro στην ηπειρωτική χώρα, στην Κρήτη και στην Εύβοια, τα 10.000Euro στα νησιά με πληθυσμό μεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων και τα 8.000Euro στα νησιά με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων ή να έχουν δηλώσει τουλάχιστον 103 κυψέλες στην ηπειρωτική Χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια, 74 στα νησιά της Χώρας με λιγότερους από 3.100 κατοίκους και 92 στα υπόλοιπα νησιά της Χώρας.

* Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης να χαρακτηρίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα.

* Κατά τα έτη 2019 έως 2022, να μην έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με μέσο όρο τυπικής απόδοσης που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή τα 16.000 ευρώ σε οποιοδήποτε από αυτά τα έτη.

* Να υποβάλλουν εμπρόθεσμη αίτηση στήριξης και τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης εντός των προθεσμιών που θα οριστούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε ό,τι αφορά στα ποσά στήριξης, αυτό αρχικά έχει οριστεί στις 30.000 ευρώ, το οποίο υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει έως και τις 44.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

* Το αρχικό ποσό των 30.000 για τη φυτική παραγωγή/μελισσοκομία ή των 40.000 ευρώ, εφόσον η εκμετάλλευση έχει προσανατολισμό τη ζωική παραγωγή, μπορεί να προσαυξηθεί κατά 2.500 ευρώ εάν η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχικών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε Περιφερειακές Ενότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα έως 35 κατοίκους / τετ. χλμ. και επιπλέον κατά 4.000 ευρώ εάν η μόνιμη κατοικία βρίσκεται σε νησιά έως και 3.100 κατοίκους.

Σημειώνεται ότι το ποσό της στήριξης χορηγείται σε δυο δόσεις. Το 70% του συνολικού ποσού στήριξης καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Το υπόλοιπο 30% πιστώνεται εντός 5 ετών από την έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη του στόχου και των δεσμεύσεων.

Τέλος, οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι είναι οι εξής:

* Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη εντός δύο ετών από την ημερομηνία χαρακτηρισμού τους ως νεοεισερχομένων επαγγελματιών στον αγροτικό τομέα και να τη διατηρήσουν για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

* Να πετύχουν τον ποσοτικό στόχο της αύξησης της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με την τυπική απόδοση της αρχικής κατάστασης ενώ ταυτόχρονα κατά την ολοκλήρωση αυτή δεν πρέπει να υπολείπεται των 16.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, Κρήτη και Εύβοια, των 14.000 ευρώ στα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων και των 10.700 ευρώ στα υπόλοιπα νησιά.

* Να υπαχθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

* Από το 2024 έως και τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου να υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση στο ΟΣΔΕ.

* Να παρακολουθήσουν (δωρεάν) εκπαιδευτικό διάρκειας τουλάχιστον 250 ωρών.

* Να πραγματοποιήσουν πωλήσεις αγροτικών προϊόντων βάσει Ε3 οι οποίες, ως προς την τυπική απόδοση εισόδου, πρέπει, από το δεύτερο έτος του επιχειρηματικού σχεδίου να ανέρχονται στο 50% αυτής και στο 60% αυτής κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Θ. Παπ.