Η δικαιοσύνη χωρίς δύναμη είναι ανίσχυρη. Δύναμη χωρίς δικαιοσύνη είναι τυραννία. Blaise Pascal, 1623-1662, Γάλλος στοχαστής

Σαράντης: Άνοδος πωλήσεων 9,23% το Α’ 6μηνο 2023

12 Σεπτεμβρίου, 2023

Σε 232,35 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της Γρ. Σαράντης το πρώτο εξάμηνο 2023 έναντι 212,72 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2022, αυξημένες κατά 9,23% ως αποτέλεσμα της προσήλωσης του ομίλου στις στρατηγικές του προτεραιότητες και της ορθής διαχείρισης των ευκαιριών για ανάπτυξη των εσόδων.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το πρώτο εξάμηνο 2023 διαμορφώθηκαν στα 28,73 εκατ. ευρώ (22,57 εκατ. ευρώ το πρώτο  εξάμηνο 2022) αυξημένα κατά 27,26% αντανακλώντας αυξημένα έσοδα και βελτιωμένα περιθώρια κέρδους.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν σε 21,58 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2023 αυξημένα κατά 34,55% σε σχέση με πέρυσι (EBIT Α’ εξαμήνου 2022: 16,04 εκατ. ευρώ) με το περιθώριο ΕΒΙΤ να διαμορφώνεται στο 9,29% το πρώτο εξάμηνο 2023 έναντι 7,54% το πρώτο εξάμηνο 2022. Το συγκρίσιμο περιθώριο ΕΒΙΤ αυξήθηκε κατά 175 μονάδες βάσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι υπογραμμίζοντας την επίδραση της λειτουργικής μόχλευσης από την αύξηση των πωλήσεων.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε 23,47 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2023 (14,69 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2022), αυξημένα κατά 59,70% Τα καθαρά κέρδη το πρώτο εξάμηνο 2023 αυξήθηκαν κατά 66,34% και διαμορφώθηκαν στα 19,18 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2022: 11,53 εκατ. ευρώ), παρουσιάζοντας βελτιωμένα περιθώρια (περιθώριο καθαρού κέρδους στα 8,25% το πρώτο εξάμηνο 2023 έναντι 5,42% το πρώτο εξάμηνο 2022).

Ο Γιάννης Μπούρας, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Σαράντη, ανέφερε: 
“Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις αναπτύσσοντας τις πωλήσεις, την κερδοφορία μας, αλλά και τη ρευστότητα του ομίλου.

Η ομάδα μας πέτυχε οργανική ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές όπου δραστηριοποιείται, καθώς και σε όλες τις κύριες κατηγορίες της – Ομορφιάς / Περιποίησης Δέρματος / Αντιηλιακής Προστασίας, Προσωπικής Φροντίδας, Οικιακής Φροντίδας και Στρατηγικών Συνεργασιών. Κοιτάζοντας μπροστά, αναβαθμίζουμε τις εκτιμήσεις μας για το 2023 καθώς είμαστε βέβαιοι για τη συνέχιση της αναπτυξιακής μας πορείας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στις βασικές μας στρατηγικές και δεσμευόμαστε να επιτυγχάνουμε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη επενδύοντας και καινοτομώντας στις βασικές μας κατηγορίες, ενισχύοντας παράλληλα την απλοποίηση και αποτελεσματικότητα με στόχο τη δημιουργία αξίας και την απελευθέρωση ενέργειας στον οργανισμό, ενώ παράλληλα επενδύουμε στους ανθρώπους μας αναβαθμίζοντας τις δεξιότητες και ικανότητές τους. Οι άνθρωποί μας σε όλες τις αγορές μας και στον όμιλο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των αποτελεσμάτων και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για τη συνεισφορά τους”.