Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου ο ιδιωτικός τομέας είναι εκείνο το κομμάτι της οικονομίας που ελέγχει η κυβέρνηση και ο δημόσιος τομέας είναι εκείνο το κομμάτι της οικονομίας που δεν ελέγχει κανένας. Sir James Goldsmith, 1933-1997, Βρετανός επιχειρηματίας

Quest: Αύξηση πωλήσεων 12,3% το Α’ εξάμηνο 2019

11 Σεπτέμβριος, 2019

Διψήφια ανάπτυξη (+12,3%) παρουσίασαν οι πωλήσεις του ομίλου Quest το πρώτο εξάμηνο του 2019 σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Συγκεκριμένα ανήλθαν σε 258,178 εκατ. ευρώ από 229,983 εκατ. ευρώ. 

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA αυξήθηκε κατά 27% και διαμορφώθηκε σε 25,645 εκατ. ευρώ από 20,218 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 29,1% και διαμορφώθηκαν στα 15,289 εκατ. ευρώ από 11,843 εκατ. ευρώ. 

Η καθαρή δανειακή θέση (δάνεια και υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μείον ταμειακά διαθέσιμα) του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι -25,7 εκατ. ευρώ στις 31/12/2018. Η μεταβολή από τις 31/12/2018, οφείλεται κυρίως σε αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης. 

Οι επενδύσεις του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο 2019 αυξήθηκαν κατά 0,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά λόγω εξαγοράς Φ/Β πάρκου, ισχύος 0,5 MW στο πρώτο τρίμηνο του 2019. Σημειώνεται ότι η επίδραση του ΔΠΧΑ 16 (μισθώσεις) από την πρώτη εφαρμογή τους στο πρώτο εξάμηνο του 2019 ήταν θετική για το EBITDA κατά περίπου 2,1 εκατ. ευρώ ενώ η αντίστοιχη επίδραση στο EBT ήταν ελαφρώς αρνητική κατά 0,36 εκατ. ευρώ

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο 2019 ανήλθαν σε 6,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με 4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Τα προ φόρων αποτελέσματα (ΕΒΤ) της μητρικής ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ και τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,2 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. 

Τα έσοδα της μητρικής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 περιλαμβάνουν μερίσματα ύψους 5,5 εκατ. ευρώ έναντι 3,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
 

Read previous post:
Στο Μονπελιέ με καθυστέρηση η αποστολή της εθνικής ανδρών, σήμερα η πρώτη προπόνηση

AΠΟΣΤΟΛΗ ΠΣΑΤ Το ταξίδι στο όνειρο για την Εθνική ανδρών ξεκίνησε από χθες το απόγευμα και παρά την κούραση (Αθήνα,...

Close