Τη μέρα που ο οίκτος γίνεται εμπαιγμός, αρχίζει μια εποχή βαρβαρότητας. Jules Michelet, 1798-1874, Γάλλος ιστορικός

Πτωτική τάση στον αριθμό κρουσμάτων covid-19 στο ΑΠΘ

7 Δεκεμβρίου, 2021

Μειωμένος είναι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων covid-19  που καταγράφηκε στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) την εβδομάδα 29 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2021.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Υγειονομική Επιτροπή του ΑΠΘ ο αριθμός κρουσμάτων σε φοιτητές ανά τμήμα την τελευταία εβδομάδα κυμαίνεται από 0 έως 11 άτομα με τον μέσο όρο ανά τμήμα να είναι 2.9 άτομα. Τα ίδια περίπου στοιχεία προκύπτουν με βάση τα δηλωθέντα κρούσματα στην πλατφόρμα edupass.
Συγκεκριμένα, επί συνόλου 51.577 ενεργών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, 2.291 μελών διδακτικού και λοιπού προσωπικού και 237 μελών διοικητικού προσωπικού των Τμημάτων την εβδομάδα από 29-11-5/12/21 καταγράφηκαν 117 κρούσματα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές , 7 σε διδακτικό και λοιπό προσωπικό και 1 σε διοικητικό προσωπικό τμημάτων, έναντι 156, 2 και 1 κρουσμάτων αντίστοιχα την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. 
Από την επιδημιολογική επιτήρηση βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων προκύπτει πως τα κρούσματα εξακολουθούν να μη συνοδεύονται με διάδοση-εξάπλωση στα ακροατήρια των μαθημάτων και στο προσωπικό του Ιδρύματος, καθώς και ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η μετάδοση του ιού έγινε εκτός χώρων του ΑΠΘ.
Σύμφωνα με τις πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου «ο σταθερά χαμηλός αριθμός κρουσμάτων και η απουσία συρροής κρουσμάτων στους χώρους του ΑΠΘ επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβε το ίδρυμα, σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό εμβολιασμού σε φοιτητές και προσωπικό και την πιστή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο».
Σ.Α.