Όταν ο γείτονας χάνει τη δουλειά του, βρισκόμαστε σε οικονομική ύφεση. Όταν τη χάνω εγώ, βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση. - Harry Truman

Πρόστιμα 23.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

7 Μαΐου, 2019

Πρόστιμα ύψους 23.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμου ύψους 9.000 ευρώ στην «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC Co Ltd» (Υπό Ειδική Διαχείριση), ως καθολική διάδοχο της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», για παράβαση διατάξεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου ύψους 6.000 ευρώ στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως διάδοχο της «ΑΤΕ BANK», για παράβαση διατάξεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως καθολική διάδοχο της «MILLENNIUM BANK», για παράβαση διατάξεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

– Την επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στην εταιρεία «ΚΡΕ.ΚA Α.Ε. λόγω μη σύμφωνης με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2013.

Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

-Την διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ» από το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ίδια της εταιρείας.

-Την διαγραφή των μετοχών της εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ» από το Χρηματιστήριο

Αθηνών, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ίδια της εταιρείας.

Περισσότερα στη κατηγορία Ειδήσεις
ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο θα στείλει ένα νοσοκομειακό πλοίο στην περιοχή της Βενεζουέλας

Καθώς η ένταση στη Βενεζουέλα αυξάνεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να ανακοινώσουν σήμερα την αποστολή ενός στρατιωτικού νοσοκομειακού πλοίου στην...

Close