Ακόμη και ένα λάθος μπορεί να αποδειχτεί ότι είναι το μόνο πράγμα που απαιτούνταν για μία αξιόλογη επιτυχία – Henry Ford

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη νέα γενιά κέντρων EUROPE DIRECT

1 Ιουλίου, 2020

Φέρνοντας την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες: Η Επιτροπή προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη νέα γενιά κέντρωνEUROPE DIRECT

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε προκήρυξη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή της επόμενης γενιάς κέντρων EUROPE DIRECT για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Στόχος του δικτύου EUROPE DIRECT είναι να καταστήσει την Ευρώπη προσιτή στους πολίτες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και να τους εμπλέξει στις συζητήσεις σχετικά με την ΕΕ, τις πολιτικές, τις προτεραιότητες και το μέλλον της.

Τα κέντρα EUROPE DIRECT θα ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με την ΕΕ και θα διοργανώνουν συμμετοχικές δραστηριότητες όπως τοπικούς διαλόγους με τους πολίτες, θα καλλιεργούν καλές σχέσεις με τοπικούς εταίρους και τοπικά μέσα ενημέρωσης και θα βοηθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να κατανοήσουν καλύτερα τις ευαισθησίες, τις ανησυχίες και την κοινή γνώμη στις γεωγραφικές περιοχές όπου βρίσκονται.

Για περισσότερες πληροφορίες

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-el-2020

https://ec.europa.eu/greece/news/20200630_edic_athens_representation_el

 

Read previous post:
ΕΕ: Εκτελεστικός κανονισμός για τις υποδομές δικτύων 5G

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικό κανονισμό για να προετοιμάσει το έδαφος για τις υποδομές δικτύων υψηλής χωρητικότητας 5G   Η Επιτροπή...

Close